حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بازاریابی دهان به دهان

گروه مولفان | ایدیل میریام کاکیم| امین اسداللهی| محمدرضا اردهالی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 211

15,000 تومــان

از ایده تا اجرا

گروه مولفان | مرضیه روشنایی| عاطفه وحدتی راد
ناشر: مارلیک
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

تفکر خلاق در بسته بندی

گروه مولفان | جانیس کرک پاتریک| مریم خسرو شاهی| پروین رحیمی| مهرنوش احمدی| صدیقه صادقی مکی
ناشر: هنر نو
تعداد صفحات: 168

32,500 تومــان

ساختار بسته بندی

گروه مولفان | پل جکسون| میلاد باقرزاده
ناشر: میردشتی
تعداد صفحات: 132

20,000 تومــان

باربی

گروه مولفان | اکبر مظفری
ناشر: سلمان فارسی
تعداد صفحات: 180

3,000 تومــان

تجهیرات و آزمون های آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

گروه مولفان | مجید کاشف
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 130

4,000 تومــان

ساختار بسته بندی

گروه مولفان | هارش پاتهاک| مهدی رضایی
ناشر: پویانما
تعداد صفحات: 296

39,000 تومــان

موادشناسی و تکنیکهای چاپ در بسته بندی

گروه مولفان | اردشیر حکیمی تهرانی
ناشر: فرهنگسرای میردشتی
تعداد صفحات: None

28,500 تومــان

اصول طراحی و ساخت وسایل بازی کودکان

گروه مولفان | محسن حلاجی
ناشر: بامداد کتاب
تعداد صفحات: 0

1,000 تومــان

نگاهی به طراحی بسته بندی

گروه مولفان | فرزان کرمانی نژاد| شبنم ترابی پاریزی| پگاه حمیدخانی| شیرین خوبرو
ناشر: کارین
تعداد صفحات: 204

30,000 تومــان

استانداردهای گرافیک و چاپ

گروه مولفان | حمیدرضا بختیاری فرد
ناشر: موسسه انتشاراتی فخراکیا
تعداد صفحات: 176

12,000 تومــان

  • 1