حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

شیشه و تجلی نور و رنگ

گروه مولفان | حسین یاوری| نسرین ایمانی پور
ناشر: بیهق کتاب
تعداد صفحات: 90

12,000 تومــان

اندازه گیری

گروه مولفان | بریتا دلبروک| مارلیت پایکرت| مسلم قاسمی
ناشر: کلام
تعداد صفحات: 68

6,500 تومــان

سنسورها و ترانسدیوسرها

گروه مولفان | ایان رابرتسن سینکلر| محمد طلوع خراسانیان
ناشر: طراح
تعداد صفحات: 308

13,000 تومــان

آشنایی با سیستم های اندازه گیری سه بعدی

گروه مولفان | بهروز آرزو| محمد امین شادمانی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 383

5,200 تومــان

تئوری و عملی ابزار دقیق

گروه مولفان | جان ترنر| مارتین هیل| محمد طلوع خراسانیان
ناشر: طراح
تعداد صفحات: 186

4,000 تومــان

بازرسی از مخازن تحت فشار

گروه مولفان | سعید ایزد پناه| محمد رضازاده
ناشر: امید
تعداد صفحات: 357

12,500 تومــان

مرجع تخصصی ابزار دقیق

گروه مولفان | احمد فخاریان
ناشر: سها دانش
تعداد صفحات: 542

35,000 تومــان

مقدمه ای بر ابزار دقیق صنعتی

گروه مولفان | عبدالکریم ماندگاری
ناشر: قدیس
تعداد صفحات: 405

25,000 تومــان

معماری بایونیک

گروه مولفان | محمود گلابچی| مرتضی خرسندنیکو
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 350

50,000 تومــان

شناخت و نحوه اتصال سنسورهای صنعتی

گروه مولفان | علیرضا کشاورز باحقیقت
ناشر: سها دانش
تعداد صفحات: 79

7,500 تومــان

آشنایی با سنسورها و کاربرد آنها

گروه مولفان | علی مرادی
ناشر: ادبستان
تعداد صفحات: 208

10,000 تومــان

مروری بر مهندسی ابزار دقیق

گروه مولفان | محمد مراد شیخی| جواد شهبازی کرمی| نازنین کفایی کاوشیان
ناشر: شهبازی
تعداد صفحات: 380

28,000 تومــان