حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

شناخت و علوم الیاف

گروه مولفان | نیما چند| نرگس اسدی
ناشر: موسسه جمال هنر
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

آموزش گام به گام هنر قالیبافی

گروه مولفان | کبری زمانی
ناشر: اتحاد
تعداد صفحات: 320

22,000 تومــان

آموزش هنر قالیبافی

گروه مولفان | پوراندخت نیرومند
ناشر: بازتاب
تعداد صفحات: 240

12,500 تومــان

دانشنامه طراحی و چاپ

گروه مولفان | سیده زینب حسینی
ناشر: موسسه جمال هنر
تعداد صفحات: 358

25,000 تومــان

از فرش تا عرش

گروه مولفان | فضل الله حشمتی رضوی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 292

8,000 تومــان

ابریشم

گروه مولفان | کارول بالارد| رضا کریمی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 32

1,750 تومــان

مبانی طراحی پارچه

گروه مولفان | کامران متین
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 264

3,200 تومــان

آموزش قالیبافی

گروه مولفان | اصغر خدادخواه امام چائی
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: 264

8,000 تومــان

راهنمای بافندگی

گروه مولفان | سبیت ادنور| رضا اصفهانی| زهرا یعقوبی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 586

0 تومــان

مکانیزم بافندگی حلقوی تاری

گروه مولفان | علی اصغر اصغریان جدی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 0

14,000 تومــان

نانو الیاف الکتروریسی شده و کاربردهای آنها

گروه مولفان | جی-هوان هی| علی اکبر قره آقاجی| مهدی صدرجهانی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 208

12,500 تومــان

مکانیزم بافندگی حلقوی تاری

گروه مولفان | علی اصغر اصغریان جدی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 424

7,600 تومــان