حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

الیاف شناسی

گروه مولفان | ستاره امیری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

خلاصه نظریه ها و مسائل خواص فیزیکی الیاف

گروه مولفان | محمد حقیقت کیش| مهدی افشاری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 254

12,000 تومــان

ریسندگی مدرن

گروه مولفان | مجید جوهری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 271

16,000 تومــان

فیزیک نساجی

گروه مولفان | پرویز نورپناه
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 271

14,300 تومــان

الیاف نساجی

گروه مولفان | اکرم ابراهیم بیکی چیمه
ناشر: کتاب آبان
تعداد صفحات: None

12,500 تومــان

آموزش گام به گام هنر قالیبافی

گروه مولفان | کبری زمانی
ناشر: اتحاد
تعداد صفحات: 320

22,000 تومــان

شناخت و علوم الیاف

گروه مولفان | نیما چند| نرگس اسدی
ناشر: موسسه جمال هنر
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

مقدمات بافندگی

گروه مولفان | احمد جمالی
ناشر: دانشگاه یزد
تعداد صفحات: 172

10,000 تومــان

منسوجات فنی -جلد 1

گروه مولفان | هژیر بهرامی| مصطفی گودرز
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 410

20,000 تومــان

سیستم های ریسندگی مدرن -جلد 5

گروه مولفان | ورنر کلاین| سعید شیخ زاده نجار| حسین حسنی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 172

8,800 تومــان

مکانیزم بافندگی حلقوی تاری

گروه مولفان | علی اصغر اصغریان جدی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 336

20,700 تومــان

مکانیزم بافندگی حلقوی تاری

گروه مولفان | علی اصغر اصغریان جدی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 0

14,000 تومــان