حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کاغذهای اسلامی

گروه مولفان | هلن لاودی| زهرا ضرغامی
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 135

11,000 تومــان

بازیافت کاغذ

گروه مولفان | مژگان سیاوشی
ناشر: ژینو
تعداد صفحات: 131

13,200 تومــان

باز مصرف، بازیافت، بازکاهی درمصرف کاغذ

گروه مولفان | الگزاندرا فیکس| هایده کروبی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 36

2,500 تومــان

استانداردهای گرافیک و چاپ

گروه مولفان | حمیدرضا بختیاری فرد
ناشر: موسسه انتشاراتی فخراکیا
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

کاغذ و بازیافت

گروه مولفان | کیت واکر| محمد رضا بهاری
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 32

2,500 تومــان

کاغذ در چاپ

گروه مولفان | مهدی ناظمی پناه
ناشر: موسسه فرهنگی کساکاوش
تعداد صفحات: 279

18,000 تومــان

هنر کاغذسازی

گروه مولفان | دیوید واتسون| علی خاکبازان
ناشر: پیدایش
تعداد صفحات: 32

3,500 تومــان

کاربرد ریز ذرات و نانو ذرات در کاغذسازی

گروه مولفان | خوسه ام روذریگث| احمدجهان لتیباری| امیر خسروانی| سید محمد حسین نبوی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 216

10,000 تومــان

مبانی و روش های بازیافت کاغذ

گروه مولفان | علی قاسمیان
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 184

8,000 تومــان

استانداردهای گرافیک و چاپ

گروه مولفان | حمیدرضا بختیاری فرد
ناشر: موسسه انتشاراتی فخراکیا
تعداد صفحات: 176

6,500 تومــان

هنر بسته بندی

گروه مولفان | مرجان محسنی| هاجر امینی تهرانی
ناشر: سبز آرنگ
تعداد صفحات: 164

8,500 تومــان

کاغذ

گروه مولفان | سیامک محی الدین بناب
ناشر: آموت
تعداد صفحات: 136

3,000 تومــان