حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

هنر کاغذسازی

گروه مولفان | دیوید واتسون| علی خاکبازان
ناشر: پیدایش
تعداد صفحات: 32

3,500تومــان

کاربرد ریز ذرات و نانو ذرات در کاغذسازی

گروه مولفان | خوسه ام روذریگث| احمدجهان لتیباری| امیر خسروانی| سید محمد حسین نبوی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 216

10,000 تومــان

مبانی و روش های بازیافت کاغذ

گروه مولفان | علی قاسمیان
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 184

8,000 تومــان

استانداردهای گرافیک و چاپ

گروه مولفان | حمیدرضا بختیاری فرد
ناشر: موسسه انتشاراتی فخراکیا
تعداد صفحات: 176

6,500 تومــان

هنر بسته بندی

گروه مولفان | مرجان محسنی| هاجر امینی تهرانی
ناشر: سبز آرنگ
تعداد صفحات: 164

8,500 تومــان

کاغذ

گروه مولفان | سیامک محی الدین بناب
ناشر: آموت
تعداد صفحات: 136

3,000 تومــان

کاغذ

گروه مولفان | کریس آکسلید| رضا کریمی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 32

1,750تومــان

بیوتکنولوژی در صنعت خمیر و کاغذ

گروه مولفان | پراتیما باجپای| پرامود کومار باجپای| علی نقی کریمی| رضا نقدی| الهام نادعلی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 152

8,000 تومــان

راهنمای بازیافت کاغذهای باطله

گروه مولفان | کیت کیتی| دیوید گست| سید احمد میر شکرایی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 152

10,000 تومــان

صرف جامع

گروه مولفان | زهراسادات قاضی زاده هاشمی| زهرا یزدی نژاد
ناشر: خورشید باران
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

اصول شیمی کاغذسازی

گروه مولفان | یحیی همزه| اکبر رستم پور هفتخوانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: None

6,200 تومــان

واژگان علمی و فنی صنایع چوب، خمیر و کاغذ

گروه مولفان | احمد ثمریها| محمد نعمتی
ناشر: پلک
تعداد صفحات: 76

1,000 تومــان