حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

محاکمه ی سقراط

گروه مولفان | اروینگ استون| علی اکبر مهدیان
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 350

38,000 تومــان

تاریخ فلسفه ی راتلج

گروه مولفان | کریستوفر چارلز ویستن تیلور| حسن مرتضوی| علی معظمی جهرمی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 672

67,000 تومــان

سقراط کسنوفون

گروه مولفان | لئو اشتراوس| یاشار جیرانی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو
تعداد صفحات: 523

26,000 تومــان

سقراط مردی برای روزگار ما

گروه مولفان | پل جانسون| هوشمند دهقان
ناشر: پیام امروز
تعداد صفحات: 170

12,000 تومــان

تاریخ فلسفه ی راتلج -جلد 2

گروه مولفان | کریستوفر چارلز ویستن تیلور| حسن مرتضوی| علی معظمی جهرمی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 823

55,000 تومــان

تاریخ جامع سینمای جهان

گروه مولفان | کریستوفر چارلز ویستن تیلور| حسن مرتضوی| علی معظمی جهرمی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 1532

195,000 تومــان

تاریخ فلسفه ی راتلج -جلد 6

گروه مولفان | کریستوفر چارلز ویستن تیلور| حسن مرتضوی| علی معظمی جهرمی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 599

56,000 تومــان

تاریخ فلسفه ی راتلج

گروه مولفان | کریستوفر چارلز ویستن تیلور| حسن مرتضوی| علی معظمی جهرمی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 670

47,000 تومــان

تاریخ فلسفه ی راتلج -جلد 4

گروه مولفان | کریستوفر چارلز ویستن تیلور| حسن مرتضوی| علی معظمی جهرمی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 728

50,000 تومــان

محاکمه ی سقراط

گروه مولفان | افلاطون| لیلی گلستان
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 122

18,500 تومــان

دفاعیه سقراط در دادگاه آتنی ها

گروه مولفان | مسلم عباسی
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 160

11,000 تومــان

تاریخ فلسفه ی راتلج -جلد 3

گروه مولفان | کریستوفر چارلز ویستن تیلور| حسن مرتضوی| علی معظمی جهرمی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 844

38,000 تومــان