حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

الیاف شناسی

گروه مولفان | ستاره امیری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,000تومــان

بازرسی جوش با روش چشمی

گروه مولفان | سیدمحسن فاطمی
ناشر: کیفیت
تعداد صفحات: 441

35,000 تومــان

بازرسی فنی جوش

گروه مولفان | امین دولت شاه
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
تعداد صفحات: 194

20,000 تومــان

باز مصرف، بازیافت، بازکاهی درمصرف کاغذ

گروه مولفان | الگزاندرا فیکس| هایده کروبی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 36

2,500تومــان

از درخت تا میز

گروه مولفان | پروانه طاهری| حسین حبیبی| فرهاد جمشیدی
ناشر: دادجو
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

از گرافیت تا مداد

گروه مولفان | پروانه طاهری| حسین حبیبی| فرهاد جمشیدی
ناشر: دادجو
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

ماشین کاری CNC با MASTERCAM

گروه مولفان | رضا بهرام زاده
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
تعداد صفحات: 499

52,000 تومــان

مهندسی معکوس با CATIA

گروه مولفان | فرهاد نقی زاده نوین| محمد شایسته| امید سجادی
ناشر: آفرنگ
تعداد صفحات: 504

34,500 تومــان

شکل دهی فلزات

گروه مولفان | عادل میرکی| بهروز مقیمی
ناشر: ناقوس
تعداد صفحات: 224

20,000 تومــان

خلاصه نظریه ها و مسائل خواص فیزیکی الیاف

گروه مولفان | محمد حقیقت کیش| مهدی افشاری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 254

12,000 تومــان

ریسندگی مدرن

گروه مولفان | مجید جوهری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 271

16,000 تومــان

فیزیک نساجی

گروه مولفان | پرویز نورپناه
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 271

14,300 تومــان