حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

شناسایی الیاف و جایگاه رنگ در قالی ایران

گروه مولفان | حسین یاوری
ناشر: سایه بان هنر
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

مبانی شناخت رنگرزی سنتی فرش دستباف

گروه مولفان | رضا حیدری شکیب| الهام میرکمالی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 92

10,500 تومــان

رنگرزی طبیعی و استخراج رنگدانه از گیاه اسپرک

گروه مولفان | داود امیری
ناشر: شباهنگ
تعداد صفحات: 174

3,000 تومــان

رزین ها و پوشش های پایه آبی

گروه مولفان | مرتضی ابراهیمی| سید محمود کثیریها| اسماعیل اکبری نژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 268

10,000 تومــان

اصول شیمیایی رنگرزی الیاف مصنوعی

گروه مولفان | اس. ام. برکین شاو| جواد مختاری| سعید دادور| سیده اعظم اورومئی
ناشر: دانشگاه گیلان
تعداد صفحات: 292

5,500 تومــان

  • 1