حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

عمل آوری بتن

گروه مولفان | ابوالفضل حسنی
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 195

20,000 تومــان

بازیافت شیشه

گروه مولفان | مژگان سیاوشی
ناشر: ژینو
تعداد صفحات: 109

11,000 تومــان

بتن مواد مضاف «فن آوری و کاربرد» -جلد 1

گروه مولفان | وی. اس راماچاندران| جلال شاکری قهنویه
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 628

38,000 تومــان

تکنولوژی بتن

گروه مولفان | آدام نویل| ج. ج بروکس| علی اکبر رمضانیانپور| محمد رضا شاه نظری
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 465

23,000 تومــان

شیشه و بازیافت

گروه مولفان | کیت واکر| بهرام معلمی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 32

5,000 تومــان

تکنولوژی بتن

گروه مولفان | آدام نویل| ج. ج بروکس| علی اکبر رمضانیانپور| نگین اعرابی
ناشر: نگارنده دانش
تعداد صفحات: 420

28,000 تومــان

مواد جایگزین سیمان

گروه مولفان | علی اکبر رمضانیانپور
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 522

28,000 تومــان

آجرستان

گروه مولفان | مهدی مکی نژاد| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

بازمصرف، بازیافت، بازکاهی درمصرف شیشه

گروه مولفان | الگزاندرا فیکس| لادن مقیمی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 36

2,000 تومــان

فرایندهای سرامیکی

گروه مولفان | محمدن رحمان| محمد رضا محمدی| افشین مسعودی| مجتبی موحدی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 648

32,000 تومــان

ریز ساختار، خواص و اجزای بتن

گروه مولفان | پوویندار کی مهتا| پائولو خوتا. ام مونته ئیرو| علی اکبر رمضانیانپور| پرویز قدوسی| اسماعیل گنجیان| حمیدرضا اشرفی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 781

56,000 تومــان

تکنولوژی و طرح اختلاط بتن

گروه مولفان | داود مستوفی نژاد
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 384

28,000 تومــان