حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سرکه و روغن

گروه مولفان | بریجت جونز| المیرا محمود جانلو
ناشر: شرکت انتشارات ویژه نشر
تعداد صفحات: 232

44,000تومــان

شیمی مواد غذایی

گروه مولفان | حسن فاطمی
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 480

28,500تومــان

تغذیه و روغن های خوراکی

گروه مولفان | افسانه ده باشی
ناشر: دنیای تغذیه
تعداد صفحات: 64

5,000 تومــان

کتاب سرکه

گروه مولفان | امیلی تکر| لیلی نوربخش
ناشر: تالیا
تعداد صفحات: 103

5,000 تومــان

مبانی کنترل کیفیت در صنایع غذایی

گروه مولفان | رسول پایان
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 452

23,000 تومــان

یخ سازی طبیعی و سنتی در ایران

گروه مولفان | مهدی بهادری نژاد| علیرضا دهقانی
ناشر: یزدا
تعداد صفحات: 176

6,000 تومــان

اصول مهندسی صنایع غذایی

گروه مولفان | حمید توکلی پور
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 452

23,000 تومــان

تکنولوژی روغن

گروه مولفان | سیمین اسدالهی
ناشر: دانش پرور
تعداد صفحات: 264

9,000 تومــان

مقدمه ای به تکنولوژی فرآورده های غلات

گروه مولفان | رسول پایان
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 472

25,000 تومــان

اصول بهداشت و ایمنی کار در صنایع غذایی

گروه مولفان | رسول پایان
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 336

14,000 تومــان

کنترل کیفی و آزمایش های شیمیایی مواد غذائی

گروه مولفان | ویدا پروانه
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 332

2,800 تومــان

دانش و فناوری شربت های گلوکز

گروه مولفان | سید هادی پیغمبردوست
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 648

20,000 تومــان