حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

طراحی راکتورهای شیمیایی

گروه مولفان | اوکتاو لونسپیل| مرتضی سهرابی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 710

19,500 تومــان

عملیات واحد

گروه مولفان | کاوه عبدی| محمدحسین اقبال احمدی
ناشر: آزاده
تعداد صفحات: 359

29,000 تومــان

عملیات واحد

گروه مولفان | کاوه عبدی| محمدحسین اقبال احمدی
ناشر: آزاده
تعداد صفحات: 359

39,000 تومــان

فرایند های جداسازی غشایی

گروه مولفان | رضا مسیبی بهبهانی| ابوالفضل جمعه کیان
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 416

35,000 تومــان

فناوری غشایی و کاربردهای آن

گروه مولفان | ریچارد بیکر| عبدالرضا مقدسی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 666

49,500 تومــان

تشریح کامل مسایل کنترل فرایندها

گروه مولفان | سعید سلطانعلی| محمد رضا ملک| مریم ظاهری
ناشر: کتاب دانش پارسیان
تعداد صفحات: 248

12,000 تومــان

مقدمه ای بر ترمودینامیک -جلد 1

گروه مولفان | نوید بیزمارک| فاطمه انیسی| سعید سلطانعلی| جوزف ماک اسمیت
ناشر: کتاب پدیده
تعداد صفحات: 328

28,000 تومــان

مقدمه ای بر ترمودینامیک -جلد 2

گروه مولفان | نوید بیزمارک| فاطمه انیسی| سعید سلطانعلی| جوزف ماک اسمیت
ناشر: کتاب پدیده
تعداد صفحات: 404

35,000 تومــان

مقدمه ای بر ترمودینامیک -جلد 1

گروه مولفان | جوزف ماک اسمیت| هندریک ون نس| مایکل ابوت| سعید سلطانعلی| ساناز پورمند
ناشر: کتاب پدیده
تعداد صفحات: 464

40,000 تومــان

سیستم ها و فرآیندهای غشایی ترکیبی

گروه مولفان | آنجلو بازیله| کاترین شارکوسه| احسان صالحی طرخولدان| حمیدرضا کرمی
ناشر: آوند دانش
تعداد صفحات: 430

30,000 تومــان

آموزش جامع نرم افزارهای کاربردی بیوانفورماتیک

گروه مولفان | محمود غلامی| سروش سرداری
ناشر: بابازاده
تعداد صفحات: None

29,000 تومــان

ترمودینامیک مهندسی شیمی -جلد 1

گروه مولفان | جوزف ماک اسمیت| هندریک ون نس| منصور کلباسی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 640

18,000 تومــان