حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آلفرد نوبل

گروه مولفان | کتی-جو وارگین| زاخاری پولن| شهاب الدین عباسی
ناشر: نخستین
تعداد صفحات: 32

6,000 تومــان

موجودات آزمایشگاهی

گروه مولفان | هیزل ریچاردسون| اندی کوک| محمود سالک
ناشر: کلام
تعداد صفحات: 96

5,000 تومــان

شبیه سازی گوسفند

گروه مولفان | هیزل ریچاردسون| اندی کوک| کیان فروزش
ناشر: دایره
تعداد صفحات: 120

4,000 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسایل انتقال جرم

گروه مولفان | فاطمه نطقی اسکویی| رابرت ایوالد تریبال
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 128

9,000 تومــان

ترمودینامیک مخلوط ها

گروه مولفان | محمد نادر لطف اللهی
ناشر: دانشگاه سمنان
تعداد صفحات: 198

7,000 تومــان

راهنمای حل مسایل دینامیک و کنترل فرآیندها

گروه مولفان | مهدی رفیع زاده| مهدی رفیع زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 164

8,700 تومــان

نانوکاتالیست ها

گروه مولفان | سعید صاحبدل فر| مهران رضایی| فریدون یاری پور
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 368

15,500 تومــان

آشنایی با مهندسی شیمی

گروه مولفان | پریوش حسین پور دیزجی
ناشر: علوم کاربردی
تعداد صفحات: 209

11,000 تومــان

بیوتکنولوژی صنعتی

گروه مولفان | عباس شجاع الساداتی| محمدعلی اسداللهی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 444

25,000 تومــان

راهنمای اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی

گروه مولفان | پریچهر منتظررحمتی| شهرام بخشی نژاد| دیوید ماتنر هیمل بلاو
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 522

21,000 تومــان

اصول موازنه مواد و انرژی در مهندسی شیمی و نفت

گروه مولفان | علی محبی| محمد حسن فضائلی پور| ریاض خراط
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان)
تعداد صفحات: 374

9,000 تومــان

مقدمه ای بر زیست فناوری

گروه مولفان | اس ایناسیموتو| محمد رضا نقوی| محمدطاهر حلاجیان| فریبا ابوئی مهریزی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 344

12,500 تومــان