حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدیریت سیستم های تاسیساتی هتل

گروه مولفان | حمیدرضا برومند
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 204

16,500 تومــان

فرانت آفیس

گروه مولفان | سیدامید آقامیری
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 134

18,000 تومــان

بازاریابی رسانه های اجتماعی در صنعت گردشگری و هتلداری

گروه مولفان | روبرتا میناتسی| حسین نوروزی| حامد نوکی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 184

12,000 تومــان

فرهنگ آپارتمان نشینی

گروه مولفان | محمد حسن فاطمی راد| محمد بنی حسن| رقیه رمضانی ورکانی
ناشر: وانیا
تعداد صفحات: 170

11,000 تومــان

مدیریت استراتژیک

گروه مولفان | محمد محمودنژاد
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 192

12,500 تومــان

سرپرستی در صنعت مهمانداری

گروه مولفان | سید مهدی الوانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000تومــان

مبانی مدیریت غذا و نوشابه

گروه مولفان | دی. آر. لیلیکراپ| جان ا. کازینز| رابرت اسمیت| سحر سلیمیان| تهمینه صمدی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 384

22,000 تومــان

مدیریت فرانت آفیس هتل

گروه مولفان | جیمز ا. باردی| علی اصغر رضایت
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 160

10,500 تومــان

بازاریابی گردشگری و مهمان نوازی

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| جان بوئن| جیمز سی. میکنز| سید امیر حسین موسوی خادم| نیلوفر رضایی| مسعود کیماسی
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 544

34,000 تومــان

مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی در حوزه هتل داری

گروه مولفان | محمد محمودنژاد
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 280

17,500 تومــان

کنترل هزینه غذا و نوشابه

گروه مولفان | جهاندار مظاهری
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 92

7,500 تومــان

110 نکته برای هتل داران

گروه مولفان | علی اصغر رضایت| پیتر ونیسون
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 235

14,500 تومــان