حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدیریت فرانت آفیس هتل -جلد 2

گروه مولفان | جیمز ا. باردی| علی اصغر رضایت
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 164

10,500 تومــان

مدیریت فرانت آفیس هتل -جلد 3

گروه مولفان | جیمز ا. باردی| علی اصغر رضایت
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 136

10,500 تومــان

مدیریت فرانت آفیس هتل -جلد 4

گروه مولفان | جیمز ا. باردی| علی اصغر رضایت
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 176

12,500 تومــان

مدیریت فرانت آفیس هتل -جلد 5

گروه مولفان | جیمز ا. باردی| علی اصغر رضایت
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 164

11,500 تومــان

مدیریت سیستم های تاسیساتی هتل

گروه مولفان | حمیدرضا برومند
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 204

16,500 تومــان

فرانت آفیس

گروه مولفان | سیدامید آقامیری
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 134

18,000 تومــان

بازاریابی رسانه های اجتماعی در صنعت گردشگری و هتلداری

گروه مولفان | روبرتا میناتسی| حسین نوروزی| حامد نوکی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 184

12,000 تومــان

شناخت خدمات صنعت گردشگری و هتلداری

گروه مولفان | سوزان کلهر| جهاندار مظاهری
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 144

14,000 تومــان

فرهنگ آپارتمان نشینی

گروه مولفان | محمد حسن فاطمی راد| محمد بنی حسن| رقیه رمضانی ورکانی
ناشر: وانیا
تعداد صفحات: 170

11,000 تومــان

مدیریت استراتژیک

گروه مولفان | محمد محمودنژاد
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 192

12,500 تومــان

سرپرستی در صنعت مهمانداری

گروه مولفان | سید مهدی الوانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000 تومــان

مبانی مدیریت غذا و نوشابه

گروه مولفان | دی. آر. لیلیکراپ| جان ا. کازینز| رابرت اسمیت| سحر سلیمیان| تهمینه صمدی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 384

22,000 تومــان