حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بیماریهای گیاهان زراعی ایران

گروه مولفان | بهرام شریف نبی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 440

11,000 تومــان

سامانه های موقعیت یاب ماهواره ای و کاربردها

گروه مولفان | محمدحسین رفان
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 208

3,400 تومــان

کنترل بیولوژیکی به وسیله دشمنان طبیعی

گروه مولفان | پل دبیج| دیوید روزن| پرویز شیشه بر
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 572

8,000 تومــان

مدیریت حشرات آفت

گروه مولفان | جک ای. رچسیگل| نانسی ا. رچسیگل| لطیف صالحی
ناشر: دانشگاه گیلان
تعداد صفحات: 626

7,000 تومــان

مجموعه ای از علف های هرز مهم خزری

گروه مولفان | جعفر اصغری| حسین اسعدی
ناشر: دانشگاه گیلان
تعداد صفحات: 216

15,000 تومــان

اصول مبارزه با آفات گیاهی

گروه مولفان | محمدرضا دماوندیان
ناشر: دانشگاه مازندران
تعداد صفحات: 294

3,200 تومــان

از تئوری تا اجرا

گروه مولفان | ساسان محاسب| آرش نیری
ناشر: ماه نویسان
تعداد صفحات: 96

22,000 تومــان

مدیریت پایدار علفهای هرز

گروه مولفان | هارمیندر پال سینگ| دایزی باتیش| آر. کی. کوهلی| رضا قربانی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 926

13,000 تومــان

افق های نوین در مدیریت علف های هرز

گروه مولفان | محمدحسن راشدمحصل| احمد حسینی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 324

2,300 تومــان

زراعت در شرایط تنش های محیطی

گروه مولفان | رئوف سیدشریفی| سعید حکم علی پور
ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی
تعداد صفحات: 346

18,000 تومــان

آناتومی علف هرز

گروه مولفان | هانس یورگ کرمر| پتر باور| سیروس حسن نژاد| سهیلا پورحیدر غفاربی
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 618

30,000 تومــان

خودآموز GPS و تولید نقشه های رقومی

گروه مولفان | غلامرضا ادیب فر
ناشر: آذر کلک
تعداد صفحات: 474

21,000 تومــان