حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

راهنمای میدانی طبیعت گردی با گیاهان ایران

گروه مولفان | مجید اسکندری
ناشر: ایران شناسی
تعداد صفحات: 396

47,000 تومــان

در مزرعه

گروه مولفان | سارا آرین مهر
ناشر: تیمورزاده
تعداد صفحات: 12

5,500 تومــان

فیزیک خاک

گروه مولفان | امین علیزاده
ناشر: دانشگاه امام رضا
تعداد صفحات: 568

8,500 تومــان

مبانی علوم خاک

گروه مولفان | منوچهر زرین کفش
ناشر: علم کشاورزی ایران
تعداد صفحات: 668

18,000 تومــان

فیزیک خاک پیشرفته

گروه مولفان | عبدالرحمن برزگر
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 417

7,000 تومــان

کاربرد فناوری اطلاعات در علوم زمین

گروه مولفان | سید کاظم علوی پناه| حمیدرضا متین فر| عمار رفیعی امام
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 520

6,300 تومــان

طرح های آزمایشی در کشاورزی

گروه مولفان | مصطفی ولی زاده| محمد مقدم واحد
ناشر: پریور
تعداد صفحات: 0

14,000 تومــان

ارزیابی اراضی

گروه مولفان | شمس الله ایوبی| احمد جلالیان
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 385

14,000 تومــان

اصول فناوری تولید کمپوست

گروه مولفان | محمد علی ززولی
ناشر: خانیران
تعداد صفحات: None

5,950 تومــان

  • 1