حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ترمودینامیک پیشرفته

گروه مولفان | دی. ای وینتربون| علی توران| مهدی اسمعیل پور| علیرضا زارع نژاد اشکذری| محمد نامداریان
ناشر: علوم پویا
تعداد صفحات: 312

30,000 تومــان

ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسین

گروه مولفان | دی. ای وینتربون| داود طغرایی| امین ارجمندفر| بهروز روحانی
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 437

45,000 تومــان

مدل سازی فرسایش آبی با استفاده از مدل های خانواده WEPP -جلد 1

گروه مولفان | علی طالبی| شهربانو عباسی
ناشر: دانشگاه یزد
تعداد صفحات: 412

25,000 تومــان

مدل سازی فرسایش آبی با استفاده از مدل های خانواده WEPP -جلد 2

گروه مولفان | علی طالبی| شهربانو عباسی
ناشر: دانشگاه یزد
تعداد صفحات: 472

25,000 تومــان

تغذیه گیاه در آبکشت

گروه مولفان | حمیدرضا روستا
ناشر: دانشگاه ولی عصر (عج)
تعداد صفحات: 578

23,000 تومــان

طرح های آزمایشی در کشاورزی

گروه مولفان | مصطفی ولی زاده| محمد مقدم
ناشر: پریور
تعداد صفحات: 468

22,000 تومــان

ترمودینامیک پیشرفته مهندسی

گروه مولفان | دی. ای وینتربون| مظفر مهرابیان
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان)
تعداد صفحات: 502

23,900 تومــان

راهنمای میدانی طبیعت گردی با گیاهان ایران

گروه مولفان | مجید اسکندری
ناشر: ایران شناسی
تعداد صفحات: 396

47,000 تومــان

راهنمای مصرف کودهای نیتروژنی برای تولید گندم

گروه مولفان | مهدی کریمی زارچی
ناشر: صحرا شرق
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

تغذیه گیاهان باغبانی در گلخانه

گروه مولفان | سی سونولد| ویم فوخت| بهروز اسماعیل پور
ناشر: حق شناس
تعداد صفحات: 556

23,000 تومــان

تولید ارگانیک گیاهان زراعی

گروه مولفان | هولگر کیرکمان| ال. بری ستروم| یعقوب راعی| منوچهر شیری
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 362

12,500 تومــان

مهندسی ژئوتکنیک

گروه مولفان | حسن رحیمی| نادر عباسی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 870

50,000 تومــان