حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مزرعه دایناسور

گروه مولفان | فرن پرستون-گنن| ندا حرمتی
ناشر: نیکبن
تعداد صفحات: 36

9,000 تومــان

پادماده

گروه مولفان | فرانک کلوز| مهدی مجتهدزاده| امیرنظام امیری
ناشر: سبزان
تعداد صفحات: 192

13,000 تومــان

اصول و مبانی زراعت

گروه مولفان | محمد رضا خواجه پور
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 654

25,000 تومــان

برنامه ریزی ترویجی

گروه مولفان | علی اصغر میرک زاده| علی اسدی| مرتضی اکبری
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 424

18,000 تومــان

اگرواکولوژی

گروه مولفان | میگل ا آلتیری| کلارا آی. نیکلز| محسن جهان
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 296

12,000 تومــان

بوم شناسی گیاهان زراعی؛ تولید و مدیریت نظام های کشاورزی

گروه مولفان | دی. ج کانر| آر. اس. لومیس| کنت جی. کاسمن| علیرضا کوچکی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 720

29,000 تومــان

ترویج کشاورزی

گروه مولفان | ا. وی. وان دن بان| استیوارت هاوکینز| محسن تبرائی| اسدالله زمانی پور
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 348

14,000 تومــان

اصول بیوتکنولوژی گیاهی

گروه مولفان | اچ. اس. چاولا| محمد فارسی| جعفر ذوالعلی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 554

22,000 تومــان

سیاستهای توسعه کشاورزی در ایران

گروه مولفان | علی شکوری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

9,000 تومــان

خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی و مواد غذایی

گروه مولفان | محمد علی رضوی| ریحانه اکبری
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 308

8,500 تومــان

مدیریت واحد کشاورزی

گروه مولفان | غلامرضا سلطانی| بهاءالدین نجفی| جواد ترکمانی
ناشر: دانشگاه شیراز
تعداد صفحات: 388

21,000 تومــان

اکولوژی بوم نظام های کشاورزی

گروه مولفان | امیر آینه بند
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 638

30,000 تومــان