حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

وقتی رودخانه ها می خشکند

گروه مولفان | فرد پی یرس| بهشید دلیلی
ناشر: بهجت
تعداد صفحات: 315

17,500تومــان

دفاع از تاریخ

گروه مولفان | علیرضا افشاری
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 700

50,000تومــان

اطلاعات اجرایی در مورد سدهای خاکی

گروه مولفان | محمود وفائیان
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 496

24,000 تومــان

اصول طراحی پی در سدسازی

گروه مولفان | احمد فهیمی فر| حامد سروش
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 467

24,000 تومــان

اصول مهندسی زهکشی و بهسازی خاک

گروه مولفان | محمد بای بوردی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 641

10,000 تومــان

نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب

گروه مولفان | علی اصغر میرزایی| غلامعلی سبعه| مائده سلماسی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 432

12,000 تومــان

مهندسی زهکشی

گروه مولفان | بهروز مصطفی زاده
ناشر: کنکاش
تعداد صفحات: 416

4,900 تومــان

مبانی و کاربرد مدلهای فیزیکی و هیدرولیکی

گروه مولفان | محمود شفاعی بجستان
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 328

20,000 تومــان

سازه های انتقال آب

گروه مولفان | محمد کریم بیرامی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 462

16,800 تومــان

سدهای خاکی و سنگریز

گروه مولفان | محمود وفائیان
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 464

22,000تومــان

مکانیک رسوب در آبراهه های روباز و مخازن سدها

گروه مولفان | علی خسرونژاد| عاطفه پرورش ریزی
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 168

8,000 تومــان

طراحی سازه های آبی برای سدها

گروه مولفان | امیرالدین صدرنژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 491

15,000 تومــان