حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

وقتی رودخانه ها می خشکند

گروه مولفان | فرد پی یرس| بهشید دلیلی
ناشر: بهجت
تعداد صفحات: 315

17,500 تومــان

طراحی سدهای انحرافی

گروه مولفان | عبدالله اکبریان
ناشر: عمیدی
تعداد صفحات: 158

6,000 تومــان

محاسبات فنی در مهندسی آب و فاضلاب

گروه مولفان | محمد رضا خانی| اکبر مختاری آذر| محمدمهدی مهربانی اردکانی
ناشر: خانیران
تعداد صفحات: None

5,950 تومــان

هیدرولیک محاسباتی

گروه مولفان | کورنلیس بودوین وروخ دنهیل| حسن کیامنش
ناشر: ترآوا
تعداد صفحات: 362

8,000 تومــان

طراحی کانال ها و سازه های انتقال آب

گروه مولفان | عبدالرضا کبیری سامانی| سارا باقری
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 880

38,000 تومــان

مکانیک رودخانه

گروه مولفان | پیر وای ژولین| محمد رضا جعفر زاده
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 544

22,500 تومــان

سدهای خاکی و سنگریز

گروه مولفان | محمود وفائیان
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 464

22,000 تومــان

مقدمه ای بر مدلسازی عددی در مهندسی هیدرولیک

گروه مولفان | سعیدرضا خداشناس
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 262

8,500 تومــان

مهندسی سواحل

گروه مولفان | حسین مروتی
ناشر: کعبه دل
تعداد صفحات: 408

6,900 تومــان

هیدرولیک صنعتی

گروه مولفان | آرنو اشمیت| حمید رهروان
ناشر: سایه گستر
تعداد صفحات: 336

7,800 تومــان

مهندسی زهکشی

گروه مولفان | بهروز مصطفی زاده
ناشر: کنکاش
تعداد صفحات: 416

4,900 تومــان

مبانی و کاربرد مدلهای فیزیکی و هیدرولیکی

گروه مولفان | محمود شفاعی بجستان
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 328

20,000 تومــان