حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مهندسی روسازی

گروه مولفان | یونس نیازی
ناشر: نما
تعداد صفحات: 496

11,000 تومــان

لکوموتیو دیزل الکتریک، اجزا و مفاهیم

گروه مولفان | کوروش برارثانی
ناشر: پندار پارس
تعداد صفحات: 219

9,600 تومــان

راه سازی

گروه مولفان | علیرضا کلاهدوز
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 608

16,000 تومــان

روسازی راه و فرودگاه

گروه مولفان | امیرمحمد طباطبائی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 431

7,000 تومــان

روسازی بتنی راه ها

گروه مولفان | ابوالفضل حسنی| بابک فخیم| سعید محمد
ناشر: دانشگاه امام رضا
تعداد صفحات: 346

17,000 تومــان

برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی

گروه مولفان | مجید لطفعلیان| آیدین پارساخو
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 168

8,000 تومــان

تشریح مسائل آنالیز و طراحی روسازی

گروه مولفان | مسعود فرصت| یانگ هسین هوانگ
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 160

11,000 تومــان

مدیریت روسازی برای راهها، فرودگاهها و پارکینگ ها

گروه مولفان | محمد شاهین| محمود عامری| سید فرهاد افتخارزاده
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 500

21,000 تومــان

کتاب جامع روسازی های بتنی

گروه مولفان | ابوالفضل حسنی| بابک حسین زاده فخیم| علیرضا آقاسلطان
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 355

25,000 تومــان

روسازی راه

گروه مولفان | سید رامتین باقری
ناشر: پوران پژوهش
تعداد صفحات: 199

4,800 تومــان

اصول و مبانی طرح هندسی راه آهن

گروه مولفان | جواد میرمحمدصادقی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 392

27,000 تومــان

طراحی شهری خیابان ها

گروه مولفان | مریم فضائلی
ناشر: سروش دانش
تعداد صفحات: 430

20,500 تومــان