حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مهندسی روسازی

گروه مولفان | یونس نیازی
ناشر: نما
تعداد صفحات: 496

11,000 تومــان

لکوموتیو دیزل الکتریک، اجزا و مفاهیم

گروه مولفان | کوروش برارثانی
ناشر: پندار پارس
تعداد صفحات: 219

9,600 تومــان

عملیات راهسازی و ابنیه فنی

گروه مولفان | آرتور ویگنال| پیتر کندریک| رضا علی بخشی| پیام داوودی
ناشر: شیوه
تعداد صفحات: 472

7,000 تومــان

آزمایشگاه روسازی

گروه مولفان | شمس نوبخت
ناشر: کتاب آوا
تعداد صفحات: 252

12,500 تومــان

راه سازی

گروه مولفان | علیرضا کلاهدوز
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 608

16,000 تومــان

خودآموز فنی راه سازی

گروه مولفان | سعید نعمتی
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 264

9,000 تومــان

روسازی راه و فرودگاه

گروه مولفان | امیرمحمد طباطبائی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 431

7,000تومــان

روسازی بتنی راه ها

گروه مولفان | ابوالفضل حسنی| بابک فخیم| سعید محمد
ناشر: دانشگاه امام رضا
تعداد صفحات: 346

17,000 تومــان

مهندسی بزرگراه

گروه مولفان | حامد نیرومند| منصور توحیدی
ناشر: ناقوس
تعداد صفحات: None

3,000تومــان

برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی

گروه مولفان | مجید لطفعلیان| آیدین پارساخو
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 168

8,000 تومــان

تشریح مسائل آنالیز و طراحی روسازی

گروه مولفان | مسعود فرصت| یانگ هسین هوانگ
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 160

11,000 تومــان

مدل سازی بتن آسفالتی

گروه مولفان | ریچارد کیم| علی خدایی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 724

23,500 تومــان