حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

PVTو رفتار فازی سیالات هیدرورکربنی مخزن

گروه مولفان | علی دانش| محمد نیک مرام
ناشر: کتاب آوا
تعداد صفحات: 484

30,000 تومــان

چاه پیمایی و پتروفیزیک کاربردی

گروه مولفان | عبدالنبی آرین فر
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 410

28,000 تومــان

تاریخ عقاید اقتصادی

گروه مولفان | محمدکمال قاسم العسکری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

راهنمای کاربردی فناوری سیستم نانل

گروه مولفان | علی اکبر فدایی کیوانی
ناشر: ویهان
تعداد صفحات: 300

30,000 تومــان

اصول و محاسبات مهندسی حفاری پیشرفته

گروه مولفان | بیل میچل| حسام الدین سعیدی| امین طاهری| همایون بهزاداسیری
ناشر: کتاب آوا
تعداد صفحات: 233

13,000 تومــان

مدیریت آب همراه نفت برای کارشناسان HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) و متخصصین صنعت نفت و گاز

گروه مولفان | حافظ گلستانی فر
ناشر: آرین زمین
تعداد صفحات: 176

15,000 تومــان

مبانی چاه آزمایی

گروه مولفان | دبلیو. جان لی| علیرضا بستامی| مرضیه مودت
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 392

24,000 تومــان

ژئوشیمی سطحی و کاربرد آن در اکتشاف منابع هیدروکربنی

گروه مولفان | احمدرضا ربانی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 169

10,800 تومــان

مجموعه دروس زمین شناسی عمومی، ساختمانی و نفت -جلد 3

گروه مولفان | نوید میرجرودی| حمید امیدوار
ناشر: آزاده
تعداد صفحات: 671

35,000 تومــان

آتش کاری در معادن -جلد 1

گروه مولفان | رحمت الله استوار
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 326

16,000 تومــان

آتش کاری در معادن -جلد 3

گروه مولفان | رحمت الله استوار
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 190

8,500 تومــان

اصول استخراج معادن -جلد 2

گروه مولفان | حسن مدنی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 552

22,000 تومــان