حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

PVTو رفتار فازی سیالات هیدرورکربنی مخزن

گروه مولفان | علی دانش| محمد نیک مرام
ناشر: کتاب آوا
تعداد صفحات: 484

30,000 تومــان

چاه پیمایی و پتروفیزیک کاربردی

گروه مولفان | عبدالنبی آرین فر
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 410

28,000تومــان

تاریخ عقاید اقتصادی

گروه مولفان | محمدکمال قاسم العسکری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000 تومــان

راهنمای کاربردی فناوری سیستم نانل

گروه مولفان | علی اکبر فدایی کیوانی
ناشر: ویهان
تعداد صفحات: 300

30,000 تومــان

اصول و محاسبات مهندسی حفاری پیشرفته

گروه مولفان | بیل میچل| حسام الدین سعیدی| امین طاهری| همایون بهزاداسیری
ناشر: کتاب آوا
تعداد صفحات: 233

13,000 تومــان

مدیریت آب همراه نفت برای کارشناسان HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) و متخصصین صنعت نفت و گاز

گروه مولفان | حافظ گلستانی فر
ناشر: آرین زمین
تعداد صفحات: 176

15,000 تومــان

مبانی چاه آزمایی

گروه مولفان | دبلیو. جان لی| علیرضا بستامی| مرضیه مودت
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 392

24,000 تومــان

ژئوشیمی سطحی و کاربرد آن در اکتشاف منابع هیدروکربنی

گروه مولفان | احمدرضا ربانی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 169

10,800 تومــان

روشهای زمین شناسی در اکتشاف کانسارها و معدن کاوی

گروه مولفان | راجر مارچ بنکس| حسین حسنی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 170

11,000 تومــان

کانه آرایی -مجموعه 3 جلدی

گروه مولفان | حسین نعمت اللهی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 1191

50,000 تومــان

روش های خود نگهدار در معدنکاری زیرزمینی

گروه مولفان | محمد عطائی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 280

18,000 تومــان

تجهیز و آماده سازی معادن زیرزمینی

گروه مولفان | محمد عطائی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
تعداد صفحات: 304

18,000 تومــان