حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

هوش مصنوعی

گروه مولفان | جک چالونر| لیلی برات زاده
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 126

1,150 تومــان

هوش مصنوعی

گروه مولفان | هنری برایتن| هوارد سلینا| ابراهیم اسکافی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 176

7,500 تومــان

داده کاوی کاربردی

گروه مولفان | محمد صنیعی آباده| سینا محمودی| محدثه طاهرپرور
ناشر: نیاز دانش
تعداد صفحات: 536

28,000 تومــان

منطق فازی و شبکه های عصبی

گروه مولفان | استماتیوس کارتالوپوکوس| محمود جورابیان| رحمت الله هوشمند
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 300

4,500 تومــان

شبکه های عصبی مصنوعی

گروه مولفان | رابرت شالکوف| محمود جورابیان| طناز زارع| امید استوار
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 716

7,000 تومــان

اصول و مبانی هوش مصنوعی

گروه مولفان | محمد رضا حسنی آهنگر| محمدرضا کنگاوری
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 384

6,000 تومــان

حل مسائل هوش مصنوعی

گروه مولفان | رامین رهنمون
ناشر: شرح
تعداد صفحات: 344

10,000 تومــان

اصول بنیادی و مرجع کاربردی شبکه های عصبی

گروه مولفان | وحید اسدپور
ناشر: آتی نگر
تعداد صفحات: 304

19,000 تومــان

هوش مصنوعی

گروه مولفان | رضوانه امانتی کاشانی
ناشر: سرافراز
تعداد صفحات: 238

9,600 تومــان

داده کاوی و کشف دانش

گروه مولفان | مهدی غضنفری| سمیه علیزاده| بابک تیمور پور
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
تعداد صفحات: 403

21,000 تومــان

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در علوم مهندسی

گروه مولفان | عبدالنبی انوری
ناشر: حایر
تعداد صفحات: 182

8,500 تومــان

عامل های رایانه ای

گروه مولفان | علی اصغر آل شیخ| سعید بهزادی
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 228

10,500 تومــان