حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

قصه نهنگ ها

گروه مولفان | داوود غفارزادگان| فرهاد جمشیدی
ناشر: کتاب نیستان
تعداد صفحات: None

20,000تومــان

زیست شناسی در تربیت بدنی

گروه مولفان | محمد شبانی| نرگس مرادطلب
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 208

15,000تومــان

زیست شناسی در چند دقیقه

گروه مولفان | تام جکسون| عطا کالیراد| عرفان خسروی
ناشر: موسسه نشر شهر
تعداد صفحات: 408

16,000تومــان

زیست شناسی

گروه مولفان | ربکا دبلیو. کلر| لیلا شریفی
ناشر: اندیشه معاصر
تعداد صفحات: 96

8,000تومــان

آمار زیستی

گروه مولفان | ناهید جعفری تبریزی
ناشر: شرح
تعداد صفحات: 224

10,000 تومــان

زیست شناسی در تربیت بدنی

گروه مولفان | مجتبی مولایی
ناشر: ورزش
تعداد صفحات: 160

9,500 تومــان

درسنامه آمار زیستی

گروه مولفان | سلیمان سعیدی| سعدون خضری
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی
تعداد صفحات: None

40,000 تومــان

اومیکس، رهیافتی نوین بر زیست شناسی مدرن

گروه مولفان | فریبا فتحی| فاطمه اکتفا| احمد مانی ورنوسفادرانی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 118

8,000 تومــان

مبانی بیوفیزیک

گروه مولفان | محمد رضا حسین دخت| جمشیدخان چمنی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 300

15,000 تومــان

پژوهش های زیستی

گروه مولفان | مریل اینگرام| رضا روحانی| فریبا شریفی
ناشر: دیبایه
تعداد صفحات: 114

10,500تومــان

جغرافیای زیستی

گروه مولفان | اصغر نیشابوری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

4,500تومــان

درسنامه تستی، تشریحی آمار زیستی

گروه مولفان | یوسف مرادی| مهدی جعفری
ناشر: علمی سنا
تعداد صفحات: None

19,100 تومــان