حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

افسانه های بیشتر

گروه مولفان | سعید زیباکلام
ناشر: اسم
تعداد صفحات: 200

19,000 تومــان

پارادایم جدید

گروه مولفان | آلن تورن| سلمان صادقی زاده| احمد نقیب زاده
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 336

20,000 تومــان

چگونه از زندگی دست بشوییم و دلشوره آغاز کنیم

گروه مولفان | سایمون کریچلی| مهرداد پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 168

13,000 تومــان

ساختارگرایی و پساساختارگرایی رویکرد فلسفی

گروه مولفان | مهدی خبازی کناری| صفا سبطی
ناشر: حکایت قلم نوین
تعداد صفحات: 144

9,000 تومــان

قدرت معنایی و ساختار

گروه مولفان | حسین قنبری
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 135

11,000 تومــان

کنش دینی و نوسازی عقل

گروه مولفان | طه عبدالرحمن| هادی بیگی
ناشر: ترجمان علوم انسانی
تعداد صفحات: 296

23,000 تومــان

انسان کنش شناسی پوزیتیویستی

گروه مولفان | سید حمیدرضا حسنی| هادی موسوی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: None

8,700 تومــان

علیت و تبیین از دیدگاه رئالیسم انتقادی و حکمت صدرایی

گروه مولفان | مهدی رجبی| عماد افروغ
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 230

20,000 تومــان

بی خیال خونسردی، عصبانی شو

گروه مولفان | رضی هیرمندی
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 166

18,000 تومــان

ما و جهان نیچه ای

گروه مولفان | بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 280

25,000 تومــان

ساختارگرایی و پساساختارگرایی

گروه مولفان | دونالد پامر| مهشید کریمایی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 157

10,000 تومــان

پساساختارگرایی

گروه مولفان | کاترین بلزی| مهدی پارسا خانقاه
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 123

9,000 تومــان