حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سنگ شناسی کاربردی

گروه مولفان | عبدالناصر فضل نیا| حسین پیرخراطی| حامد مرادی
ناشر: دانشگاه ارومیه
تعداد صفحات: 376

20,000 تومــان

شکستگی در سنگ

گروه مولفان | حسین معماریان| بهزاد تخم چی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 848

55,000 تومــان

فرایندهای گرمابی و سامانه های معدنی

گروه مولفان | فرانکو پیراینو| بهنام شفیعی بافتی
ناشر: دانشگاه گلستان
تعداد صفحات: 982

85,000 تومــان

سنگ شناسی عمومی

گروه مولفان | فریدون قدیمی| محمد قمی
ناشر: دانشگاه صنعتی اراک
تعداد صفحات: 198

15,000 تومــان

نام گذاری و رده بندی سنگ های دگرگونه

گروه مولفان | فریده حلمی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 328

14,000 تومــان

توصیف صحرایی سنگ های رسوبی

گروه مولفان | موریس ای تاکر| عبدالله یزدی
ناشر: عصر مدرن
تعداد صفحات: 300

10,000 تومــان

راهنمای عملی برای مطالعات سیالات درگیر

گروه مولفان | شپرد تی. ج.| ا. اچ. رنکین| دی. اچ. ام. آلدرتون| سیمونز وارطان مامیگونیان
ناشر: دانیال
تعداد صفحات: 288

14,000 تومــان

سنگ شناسی آذرین پیشرفته

گروه مولفان | منصور قربانی| جمال رسولی
ناشر: آرین زمین
تعداد صفحات: 426

16,000 تومــان

سنگ شناسی آذرین

گروه مولفان | علی اصغر سپاهی گرو
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 200

29,000 تومــان

سنگ شناسی آذرین

گروه مولفان | منصور قربانی
ناشر: آرین زمین
تعداد صفحات: 184

8,000 تومــان

پتروگرافی و پترولوژی سنگهای دگرگونی

گروه مولفان | سیدمحسن طباطبایی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
تعداد صفحات: 168

3,500 تومــان

مبانی رسوب شناسی

گروه مولفان | رضا اهری پور| حسین مصدق| کتانه ابراری| بهنام رحیمی| محمد لنکرانی
ناشر: علوی
تعداد صفحات: 400

10,000 تومــان