حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

دانش اقیانوس ها

گروه مولفان | افشین عادلی
ناشر: مبتکران
تعداد صفحات: 68

14,000تومــان

آب و هواشناسی سینوپتیک ایران

گروه مولفان | محمد سلیقه
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000تومــان

زمین شناسی

گروه مولفان | آرزو حاجی علی محمد زرگر| فرزانه رجایی
ناشر: گل واژه
تعداد صفحات: 156

17,500 تومــان

ژئومورفولوژی

گروه مولفان | ریچارد ج. چورلی| استنلی آلفرد شوم| دیوید ای. ساگدن| احمد معتمد| ابراهیم مقیمی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

12,000تومــان

مبانی آب و هواشناسی

گروه مولفان | محمد رضا کاویانی| بهلول علیجانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

25,000تومــان

توفان های چرخان

گروه مولفان | کاترین ای. کرون| آلن میلگروم| سینتیا مارتین| حسن سالاری
ناشر: آوای روزان
تعداد صفحات: 32

6,500 تومــان

مبانی و کاربردهای انرژی زمین گرمایی

گروه مولفان | جاماسب پیرکندی| علی میرمحمدی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 214

18,000 تومــان

پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا

گروه مولفان | غلامعلی مظفری| شهاب شفیعی
ناشر: دانشگاه یزد
تعداد صفحات: 198

11,000 تومــان

استلا ستاره ی دریا

گروه مولفان | ماری-لوئیز گی| شیدا رنجبر
ناشر: محراب قلم
تعداد صفحات: 36

6,000تومــان

استلا ملکه ی برفی

گروه مولفان | ماری-لوئیز گی| شیدا رنجبر
ناشر: محراب قلم
تعداد صفحات: 36

6,000تومــان

سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین

گروه مولفان | سید کاظم علوی پناه
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 666

35,000 تومــان

آسیب سازند در مخازن هیدروکربوری

گروه مولفان | احسان خامه چی| علی علیزاده
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 290

4,800 تومــان