حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبانی بلورشناسی و تعیین ساختار بلوری

گروه مولفان | محمدرضا حلواگر
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 250

18,000 تومــان

مقدمه ای بر ادوات نوری بلور فوتونی

گروه مولفان | کامبیز عابدی
ناشر: مهرجرد
تعداد صفحات: 328

18,000 تومــان

بلورشناسی

گروه مولفان | حسین آشوری
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 190

10,000 تومــان

بلورشناسی پرتو ایکس

گروه مولفان | علیرضا کیانی رشید| فرهاد صبا
ناشر: واژگان خرد
تعداد صفحات: 416

22,000 تومــان

بلورشناسی

گروه مولفان | محمد باقر فتحی
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 334

17,000 تومــان

دیباچه ای بر بلور شناسی نوری

گروه مولفان | محسن آروین| سارا درگاهی
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان)
تعداد صفحات: 312

11,000 تومــان

بلورشناسی مواد

گروه مولفان | علیرضا کیانی رشید| حمید سازگاران
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 254

6,500 تومــان

کانی، بلور، گوهر

گروه مولفان | مجتبی دولتخواه
ناشر: سعیده
تعداد صفحات: 160

6,000 تومــان

بلورشناسی با پرتوX

گروه مولفان | لئونید و آذراف| ناصر تجبر
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 404

10,000 تومــان

سنگ و لعل

گروه مولفان | آر. اف سایمز| آر. آر هاردینگ| غزال بخت آزاد
ناشر: کلهر
تعداد صفحات: 76

40,000 تومــان

خواص نوری کریستال های فوتونی

گروه مولفان | کازوآکی ساکودا| عبدالرسول قرائتی جهرمی| شقایق مددیان
ناشر: مجتمع آموزش عالی جهرم
تعداد صفحات: 401

11,000 تومــان

ترمودینامیک جامدات

گروه مولفان | ریچارد ا سوالین| محمود فرازپی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 556

15,000 تومــان