حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آزمایش های علمی با آب

گروه مولفان | هلن ادوم| امیر صالحی طالقانی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 28

3,000 تومــان

شیمی معدنی پیشرفته

گروه مولفان | مسعود رفیع زاده
ناشر: پژواک کیوان
تعداد صفحات: 301

3,900 تومــان

شیمی آب

گروه مولفان | گاگیک بدلیانس قلی کندی
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 384

10,000 تومــان

شیمی معدنی (2)

گروه مولفان | عزیزالله بهشتی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 379

11,000 تومــان

کلید مس و آلیاژهای وابسته

گروه مولفان | فتح ا. .. معطوفی
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 460

25,000 تومــان

شیمی معدنی

گروه مولفان | دووارد شرایور| پیتر ویلیام اتکینز| مهدی امیرنصر
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 614

27,000 تومــان

عناصر

گروه مولفان | فیلیپ بال| ماندانا فرهادیان| محمد رضا خواجه پور| حسین معصومی همدانی
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 0

3,400 تومــان

شیمی معدنی 1=

گروه مولفان | نسرین طالبیان
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 384

7,600 تومــان

شیمی تصفیه آب و پسابهای صنعتی

گروه مولفان | نظام الدین دانشور
ناشر: عمیدی
تعداد صفحات: 403

12,000 تومــان

شیمی آب

گروه مولفان | سوزان کگلی| جوی اندروز| رحمت زرکامی| صادق حسن نیا
ناشر: دانشگاه گیلان
تعداد صفحات: 284

8,000 تومــان

تقارن در شیمی معدنی

گروه مولفان | مسعود معمار
ناشر: ارم شیراز
تعداد صفحات: 150

10,000 تومــان

شیمی معدنی پیشرفته

گروه مولفان | محمد حکیمی
ناشر: دانش نگار
تعداد صفحات: 408

25,000 تومــان