حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

عنصرها در چند دقیقه

گروه مولفان | دن گرین| محمود حاج زمان| وحید نوروزی چرندابی| رضا مشرفی| عرفان خسروی
ناشر: موسسه نشر شهر
تعداد صفحات: 416

16,000تومــان

رهیافتی نو در ارزیابی ویژگی ها و آثار گاز رادن

گروه مولفان | سعید ستایشی| شهلا رزاقی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 112

8,000 تومــان

اسیدها و بازها + PH و مسائل آن

گروه مولفان | محمدحسین انوشه
ناشر: مهر و ماه نو
تعداد صفحات: 244

10,000 تومــان

شیمی توصیفی عنصرها

گروه مولفان | منصور عابدینی
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: None

12,500 تومــان

پلیمرهای معدنی و آلی فلزی

گروه مولفان | زهرا شریعتی نیا
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 331

16,000 تومــان

آزمایش های علمی با آب

گروه مولفان | هلن ادوم| امیر صالحی طالقانی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 28

3,000تومــان

مبانی شیمی معدنی -جلد 1

گروه مولفان | فرانک آلبرت کاتن| جفری ویلکینسون| پل گاوس| منصور عابدینی| یحیی فرهنگی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 577

16,700تومــان

شیمی معدنی

گروه مولفان | عزیزالله بهشتی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 479

14,500تومــان

شیمی معدنی (2)

گروه مولفان | عزیزالله بهشتی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 379

14,000 تومــان

متالورژی سرب و روی

گروه مولفان | حکمت رضوی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 232

9,000 تومــان

شیمی معدنی پیشرفته

گروه مولفان | عزیزالله بهشتی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 516

26,000 تومــان

شیمی معدنی 1 -جلد 1

گروه مولفان | نسرین طالبیان
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین
تعداد صفحات: 436

14,500 تومــان