حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آزمایش های علمی با آب

گروه مولفان | هلن ادوم| امیر صالحی طالقانی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 28

3,000تومــان

شیمی معدنی پیشرفته

گروه مولفان | مسعود رفیع زاده
ناشر: پژواک کیوان
تعداد صفحات: 301

3,900 تومــان

عناصر

گروه مولفان | فیلیپ بال| ماندانا فرهادیان| محمد رضا خواجه پور| حسین معصومی همدانی
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 0

14,000 تومــان

تاریخچه کشف عناصر شیمیایی

گروه مولفان | دمیتری نیکالایویچ تریفونوف| وی. دی تریفونوف| عبدالله زرافشان
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 0

5,000 تومــان

شیمی تصفیه آب و پسابهای صنعتی

گروه مولفان | نظام الدین دانشور
ناشر: عمیدی
تعداد صفحات: 403

12,000 تومــان

تقارن در شیمی معدنی

گروه مولفان | مسعود معمار
ناشر: ارم شیراز
تعداد صفحات: 150

10,000 تومــان

شیمی معدنی پیشرفته

گروه مولفان | محمد حکیمی
ناشر: دانش نگار
تعداد صفحات: 408

25,000 تومــان

شیمی آب

گروه مولفان | گاگیک بدلیانس قلی کندی
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 384

10,000 تومــان

شیمی معدنی پیشرفته

گروه مولفان | عزیزالله بهشتی
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 516

26,000 تومــان

متالورژی سرب و روی

گروه مولفان | حکمت رضوی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 232

9,000 تومــان

پلیمرهای معدنی و آلی فلزی

گروه مولفان | زهرا شریعتی نیا
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 331

16,000 تومــان

اسیدها و بازها + PH و مسائل آن

گروه مولفان | محمدحسین انوشه
ناشر: مهر و ماه نو
تعداد صفحات: 244

10,000 تومــان