حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

7 عنصر که جهان ما را دگرگون کردند

گروه مولفان | جان براون| محمدجابر بهاری
ناشر: سبزان
تعداد صفحات: 288

26,000 تومــان

شیمی معدنی 2 -جلد 1

گروه مولفان | حسین آقابزرگ
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد استان البرز (خوارزمی)
تعداد صفحات: 408

20,000 تومــان

راهنمای شیمی معدنی شرایور

گروه مولفان | آلن هادزوویک| حسن بسطامی| دووارد شرایور
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 573

26,000 تومــان

عنصرها در چند دقیقه

گروه مولفان | دن گرین| محمود حاج زمان| وحید نوروزی چرندابی| رضا مشرفی| عرفان خسروی
ناشر: موسسه نشر شهر
تعداد صفحات: 416

16,000 تومــان

رهیافتی نو در ارزیابی ویژگی ها و آثار گاز رادن

گروه مولفان | سعید ستایشی| شهلا رزاقی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 112

8,000 تومــان

اسیدها و بازها + PH و مسائل آن

گروه مولفان | محمدحسین انوشه
ناشر: مهر و ماه نو
تعداد صفحات: 244

10,000 تومــان

انتخاب مواد فلزی

گروه مولفان | حامد ثابت
ناشر: موسسه انتشاراتی جهان جام جم
تعداد صفحات: 268

16,800 تومــان

شیمی معدنی -جلد 2

گروه مولفان | گری میسلر| دونالد آرتور تار| یحیی فرهنگی| سید جواد سیدزاده صابونچی| موید صدر
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا
تعداد صفحات: 859

22,000 تومــان

شیمی معدنی -جلد 1

گروه مولفان | جیمز هیویی| مهدی رشیدی| داریوش مهاجر| اعظم رحیمی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 470

16,500 تومــان

شیمی معدنی -جلد 2

گروه مولفان | جیمز هیویی| مهدی رشیدی| داریوش مهاجر| اعظم رحیمی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 428

15,000 تومــان

شیمی توصیفی عنصرها

گروه مولفان | منصور عابدینی
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: None

12,500 تومــان

پلیمرهای معدنی و آلی فلزی

گروه مولفان | زهرا شریعتی نیا
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 331

16,000 تومــان