حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

راهنمای شیمی معدنی شرایور

گروه مولفان | آلن هادزوویک| حسن بسطامی| دووارد شرایور
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 573

26,000 تومــان

عنصرها در چند دقیقه

گروه مولفان | دن گرین| محمود حاج زمان| وحید نوروزی چرندابی| رضا مشرفی| عرفان خسروی
ناشر: موسسه نشر شهر
تعداد صفحات: 416

16,000تومــان

رهیافتی نو در ارزیابی ویژگی ها و آثار گاز رادن

گروه مولفان | سعید ستایشی| شهلا رزاقی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 112

8,000 تومــان

اسیدها و بازها + PH و مسائل آن

گروه مولفان | محمدحسین انوشه
ناشر: مهر و ماه نو
تعداد صفحات: 244

10,000 تومــان

شیمی معدنی -جلد 1

گروه مولفان | جیمز هیویی| مهدی رشیدی| داریوش مهاجر| اعظم رحیمی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 470

16,500تومــان

شیمی معدنی -جلد 2

گروه مولفان | جیمز هیویی| مهدی رشیدی| داریوش مهاجر| اعظم رحیمی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 428

15,000تومــان

شیمی توصیفی عنصرها

گروه مولفان | منصور عابدینی
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: None

12,500تومــان

پلیمرهای معدنی و آلی فلزی

گروه مولفان | زهرا شریعتی نیا
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 331

16,000 تومــان

شیمی معدنی -جلد 1

گروه مولفان | جعفر محمدنژاد
ناشر: پوران پژوهش
تعداد صفحات: 293

29,000 تومــان

شیمی معدنی 2 -جلد 2

گروه مولفان | محمد رضا ملاردی
ناشر: مبتکران
تعداد صفحات: 400

24,000 تومــان

آزمایش های علمی با آب

گروه مولفان | هلن ادوم| امیر صالحی طالقانی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 28

3,000 تومــان

شیمی معدنی 2 -جلد 1

گروه مولفان | محمد رضا ملاردی
ناشر: مبتکران
تعداد صفحات: 440

27,000 تومــان