حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

شیمی تجزیه کمی -جلد 1

گروه مولفان | دانیل هریس| علی اصغر انصافی| حسن رحیمی منصور| حسن قاضی عسکر
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 634

18,600 تومــان

شیمی تجزیه کمی -جلد 1

گروه مولفان | دانیل هریس| علی اصغر انصافی| حسن رحیمی منصور| حسن قاضی عسکر
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 616

18,600 تومــان

شیمی تجزیه کمی -جلد 2

گروه مولفان | دانیل هریس| علی اصغر انصافی| حسن رحیمی منصور| حسن قاضی عسکر
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 380

13,300 تومــان

رهیافت شیمی تجزیه کمی هریس -جلد 2

گروه مولفان | یاسین حیات ابدی| امین عابدینی| محمدرضا شکیب فر| حمیدرضا پوراعتدال| دانیل هریس
ناشر: مکاتیب
تعداد صفحات: 176

5,000 تومــان

شیمی تجزیه -جلد 3

گروه مولفان | گری کریستین| حسین سیدکلال
ناشر: خانیران
تعداد صفحات: 472

6,450 تومــان

شیمی تجزیه -جلد 2

گروه مولفان | گری کریستین| حسین سیدکلال
ناشر: خانیران
تعداد صفحات: 197

2,600 تومــان

شیمی تجزیه -جلد 1

گروه مولفان | گری کریستین| حسین سیدکلال
ناشر: خانیران
تعداد صفحات: 547

6,750 تومــان

  • 1