حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نظریه ی ریسمان

گروه مولفان | اندرو زیمرمن جونز| دنیل رابینز| مریم ذوقی
ناشر: آوند دانش
تعداد صفحات: 384

28,500 تومــان

داستان اتم و کوانتوم

گروه مولفان | بهنام محمدپناه
ناشر: سبزان
تعداد صفحات: 80

7,000 تومــان

ذره خدا هیگز

گروه مولفان | ج. ای باگوت| علی بهفروز
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 294

17,500 تومــان

جهان زیبا

گروه مولفان | برایان گرین| مازیار نوعی
ناشر: پارسیک
تعداد صفحات: 292

17,000 تومــان

ذرات و جهان هستی

گروه مولفان | کایل کرکلند| اختر رجبی
ناشر: مازیار
تعداد صفحات: 188

8,000 تومــان

شکافتن اتم

گروه مولفان | هیزل ریچاردسون| اسکولر اندرسن| کیان فروزش
ناشر: دایره
تعداد صفحات: 120

4,000 تومــان

داستان انرژی اتمی

گروه مولفان | لورا فرمی| ژیلا اصغری
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 140

1,100 تومــان

نظریه گروه و تقارن در شیمی

گروه مولفان | منصور عابدینی| حسین آقابزرگ
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 553

26,000 تومــان

مبانی فیزیک آشکارسازی تابش و کاربرد آن

گروه مولفان | زهرا درریز
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 380

28,000 تومــان

بیا اتم را بشکافیم

گروه مولفان | هیزل ریچاردسون| محمود سالک
ناشر: کلام
تعداد صفحات: 96

6,500 تومــان

مروری بر دستگاه های مولد پرتوهای یوننده

گروه مولفان | خدیجه رضایی ابراهیم سرایی| محمد رضا عبدی
ناشر: دانشگاه اصفهان
تعداد صفحات: 236

8,000 تومــان

فیزیک ذرات

گروه مولفان | فرانک کلوز| فیروز آرش
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 0

10,000 تومــان