حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نظریه ی ریسمان

گروه مولفان | اندرو زیمرمن جونز| دنیل رابینز| مریم ذوقی
ناشر: آوند دانش
تعداد صفحات: 384

28,500 تومــان

داستان اتم و کوانتوم

گروه مولفان | بهنام محمدپناه
ناشر: سبزان
تعداد صفحات: 80

7,000 تومــان

ذره خدا هیگز

گروه مولفان | ج. ای باگوت| علی بهفروز
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 294

17,500 تومــان

جهان زیبا

گروه مولفان | برایان گرین| مازیار نوعی
ناشر: پارسیک
تعداد صفحات: 292

17,000 تومــان

ذرات و جهان هستی

گروه مولفان | کایل کرکلند| اختر رجبی
ناشر: مازیار
تعداد صفحات: 188

8,000 تومــان

شکافتن اتم

گروه مولفان | هیزل ریچاردسون| اسکولر اندرسن| کیان فروزش
ناشر: دایره
تعداد صفحات: 120

4,000 تومــان

داستان انرژی اتمی

گروه مولفان | لورا فرمی| ژیلا اصغری
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 140

1,100 تومــان

نگرشی به مبانی فیزیک جدید

گروه مولفان | حجت الله جمالی| حشمت الله یاوری| کنت کرین
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 320

4,250 تومــان

فیزیک نوین

گروه مولفان | کنت کرین| محمدابراهیم ابوکاظمی
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 336

22,000 تومــان

شتاب دهنده ها ذرات بنیادی

گروه مولفان | نادر قهرمانی
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 424

12,000 تومــان

اصول فیزیک هسته ای

گروه مولفان | جان اس لیلی| محمدابراهیم ابوکاظمی
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 224

8,000 تومــان

نظریه گروه و تقارن در شیمی

گروه مولفان | منصور عابدینی| حسین آقابزرگ
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 553

26,000 تومــان