حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اصول دینامیک گازها

گروه مولفان | رابرت دی زوکر| اسکار بیبلارز| محمدرضا علیگودرز
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 464

35,000 تومــان

تشریح کامل مسائل دینامیک گازها جان و کیت

گروه مولفان | مجید محمدی| مهدی صدیقی| جیمز ای. ا جان
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 408

23,000 تومــان

مبانی دینامیک گازها

گروه مولفان | رابرت دی زوکر| اسکار بیبلارز| اصغر برادران رحیمی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 562

22,000 تومــان

راهنمای جامع و کاربردی پنوماتیک صنعتی

گروه مولفان | مهدی فرزادی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
تعداد صفحات: 380

40,000 تومــان

پرواز و شناوری

گروه مولفان | دیوید گلاور| مهدی رزاقی کاشانی| حسن سالاری
ناشر: موسسه انتشاراتی نوای مدرسه
تعداد صفحات: None

4,500 تومــان

مرجع کاربردی الکتروپنوماتیک

گروه مولفان | بهروز بهاوری| بهنام بهاوری| سیروس بهاوری
ناشر: پارتیان
تعداد صفحات: 296

11,000 تومــان

دینامیک گازها

گروه مولفان | جیمز ای. ا جان| علی اکبر عالم رجبی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 492

17,300 تومــان

اصول دینامیک گازها -جلد 2

گروه مولفان | رابرت دی زوکر| اسکار بیبلارز| محمدرضا علیگودرز| مرتضی نیازی| سید محمد وحید جلیلی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 320

25,000 تومــان

اصول دینامیک گازها -جلد 1

گروه مولفان | رابرت دی زوکر| اسکار بیبلارز| محمدرضا علیگودرز| مرتضی نیازی| سید محمد وحید جلیلی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 364

25,000 تومــان

دینامیک گازها

گروه مولفان | نادر منتظرین
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 328

11,000 تومــان

مقدمه ای بر دینامیک گازها و آئروسل ها

گروه مولفان | مهدی صادقی مالواجردی
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 168

10,000 تومــان

تاریخچه کوتاهتر زمان

گروه مولفان | استیون هاوکینگ| لئونارد ملودینو| رضا خزانه
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 0

21,000 تومــان