حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدل سازی در دینامیک سیالات محاسباتی CFD

گروه مولفان | دیوید سی ویلکاکس| محمد شهرخ خانی
ناشر: یزدا
تعداد صفحات: 624

40,000 تومــان

مکانیک سیالات -جلد 2

گروه مولفان | نادر نبهانی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 690

40,000 تومــان

دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی -جلد 2

گروه مولفان | پرویز قدیمی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 643

32,000 تومــان

آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک

گروه مولفان | فرهاد ریاحی| کمال رحمانی| ناصر زندی| قادر الهی
ناشر: پژوهشی نوآوران شریف
تعداد صفحات: 203

20,000 تومــان

جریان های مغشوش در مهندسی

گروه مولفان | آنوپام دوان| علی دریس زاده| داود طغرایی
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 154

16,000 تومــان

نور و فناوری های مبتنی بر آن

گروه مولفان | عبدالحسن بصیره| آزیتا سیدفدایی| اسفندیار معتمدی
ناشر: دانش نگار
تعداد صفحات: 248

15,000 تومــان

دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی با ANSYSFluent

گروه مولفان | مهدی حیدرزاده
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 296

20,000 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسائل جریان سیال ویسکوز

گروه مولفان | فرانک وایت| بهرام پوستی
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 272

17,000 تومــان

جریان سیال ویسکوز

گروه مولفان | فرانک وایت| بهرام پوستی
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 628

38,000 تومــان

دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی -جلد 1

گروه مولفان | پرویز قدیمی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 660

32,800 تومــان

مبانی مکانیک شاره ها

گروه مولفان | علی نجفی| کیوان آقابابایی سامان
ناشر: دانشگاه زنجان
تعداد صفحات: 240

16,400 تومــان

مکانیک سیالات بنیادی

گروه مولفان | نادر نادری
ناشر: پیام کوثر
تعداد صفحات: 316

16,000 تومــان