حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

Quantum photonics

گروه مولفان | حسن کاتوزیان
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 130

12,000 تومــان

نور و اپتیک

گروه مولفان | کایل کرکلند| جمیل آریایی
ناشر: مازیار
تعداد صفحات: 176

13,000تومــان

مکانیک کوانتومی به شما آسیب نمی رساند

گروه مولفان | مارکوس چاون| ابوالفضل حقیری
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 244

18,000تومــان

میدان

گروه مولفان | لین مک تگرت| فرهاد توحیدی
ناشر: مولف کتاب
تعداد صفحات: 282

11,500تومــان

معمای کوانتومی

گروه مولفان | بروس روزن بلوم| فرد کاتنر| فرهاد توحیدی
ناشر: مولف کتاب
تعداد صفحات: 318

16,500تومــان

مکانیک کلاسیک -جلد 2

گروه مولفان | فیروز آرش
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 432

30,000تومــان

مکانیک کلاسیک -جلد 1

گروه مولفان | فیروز آرش
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 508

36,000تومــان

الکتریسیته و مغناطیس

گروه مولفان | کایل کرکلند| جمیل آریایی
ناشر: مازیار
تعداد صفحات: 160

12,000تومــان

نیرو و حرکت

گروه مولفان | کایل کرکلند| بهرام معلمی
ناشر: مازیار
تعداد صفحات: 182

13,500تومــان

فلسفه فیزیک

گروه مولفان | تیم مادلین| رعنا سلیمی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 261

17,000تومــان

گفتارهایی از فیزیک

گروه مولفان | کارلو روولی| شیرین رهنما
ناشر: چترنگ
تعداد صفحات: 66

8,000تومــان

داستان برق

گروه مولفان | حسین رحمانی| بهزاد یوسفی
ناشر: موسسه نشر شهر
تعداد صفحات: 16

6,000تومــان