حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

توپوگرافی و جانمایی سایت

گروه مولفان | صمدمحمد ابراهیم زاده سپاسگزار
ناشر: گنج هنر
تعداد صفحات: 112

3,000 تومــان

سوالات چهارگزینه ای و نکات جامع فتوگرامتری

گروه مولفان | سعید حاجی آقاجانی
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 256

14,000 تومــان

سوالات چهارگزینه ای و نکات جامع ژئودزی

گروه مولفان | سعید حاجی آقاجانی| مهدی نجفی علمداری
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 264

14,000 تومــان

کارور GPS

گروه مولفان | رضا رئیسی| سیدعلی المدرسی
ناشر: ماهواره
تعداد صفحات: 270

14,000 تومــان

مفاهیم نقشه برداری

گروه مولفان | سید محمد باقر حسینی
ناشر: آزاد پیما
تعداد صفحات: 146

5,000 تومــان

نقشه برداری کاربردی

گروه مولفان | حسین اکبرزاده خویی
ناشر: ارم گستر
تعداد صفحات: 216

6,500 تومــان

مجموعه ای از فرمول ها در نقشه برداری نوین

گروه مولفان | اصغر صدرالدین
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 112

8,000 تومــان

مبانی فتوگرامتری

گروه مولفان | پل آر ولف| مجید همراه
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 649

24,500 تومــان

مدیریت در مهندسی نقشه برداری

گروه مولفان | یحیی جمور| محسن رجب زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 180

4,000 تومــان

مجموعه جامع نقشه برداری

گروه مولفان | ابوالفضل رنجبر
ناشر: عمیدی
تعداد صفحات: 676

25,000 تومــان

نقشه برداری مدرن و ژئوماتیک

گروه مولفان | یوسف سجادی
ناشر: آذرنگ
تعداد صفحات: 352

15,000 تومــان

نقشه برداری اجرائی

گروه مولفان | مسلم عباسی| سید مختار دشتی خوبدک
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 304

24,000 تومــان