حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

چگونه شعر نخوانیم

گروه مولفان | آن کارسون| سعید امیری
ناشر: آنیما
تعداد صفحات: 68

7,500 تومــان

مدخل فلسفه تجربی

گروه مولفان | محمود خاتمی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 704

77,500 تومــان

ظهور دیالکتیک آلمانی

گروه مولفان | زهره معماری| پگاه مصلح| لیدا شجاعی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 311

21,000 تومــان

تجربه گرایی

گروه مولفان | دیو رابینسون| بیل می بلین| علی سیاح
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 176

10,000 تومــان

نقد دیالکتیک دستگاه مند

گروه مولفان | کمال خسروی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 227

20,000 تومــان

دیالکتیک برای قرن جدید

گروه مولفان | پرتل اولمن| تونی اسمیت| فواد حبیبی| کمال خالق پناه
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 430

32,000 تومــان

آشنایی با منطق مارکسیسم

گروه مولفان | جورج ادوارد نواک| پرویز بابائی
ناشر: روزآمد
تعداد صفحات: 186

17,000 تومــان

فلسفه تحلیلی از منظر عقلانیت نقاد

گروه مولفان | علی پایا
ناشر: طرح نقد
تعداد صفحات: 994

80,000 تومــان

خودآموز قلاب بافی

گروه مولفان | فاطمه احمدی
ناشر: اتحاد
تعداد صفحات: 152

14,000 تومــان

آنتی دورینگ

گروه مولفان | فریدریش انگلس| عزیزالله علیزاده
ناشر: فردوس
تعداد صفحات: 368

30,000 تومــان

زیبایی شناسی و سیاست

گروه مولفان | فردریک جیمسن| حسن مرتضوی
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 328

22,000 تومــان

فلسفه تحلیلی چیست؟

گروه مولفان | هانس-یوهان گلوک| یاسر خوشنویس
ناشر: ترجمان علوم انسانی
تعداد صفحات: 426

26,000 تومــان