حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

گروه مولفان | سعید اسدی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

10,000تومــان

دستنامه نسخه شناسی نسخه های به خط عربی

گروه مولفان | فرانسوا دروش| محمدحسین مرعشی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

23,500تومــان

مقدمه ای بر آرایش و پیرایش کتاب های کودکان

گروه مولفان | نادر ابراهیمی
ناشر: روزبهان
تعداد صفحات: 125

11,000تومــان

الگوی چهار وجهی برای ارزیابی توسعه علوم انسانی

گروه مولفان | سید محمد امین قانعی راد
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 550

27,000تومــان

هویت معرفت علمی علوم اجتماعی در ایران

گروه مولفان | محمدتقی ایمان
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 486

24,000تومــان

جمعیت فرهنگ رشت

گروه مولفان | محمدحسین خسروپناه
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 271

20,000تومــان

کاتبان شاهنامه

گروه مولفان | حمیدرضا قلیچ خانی
ناشر: کتاب آرایی ایرانی
تعداد صفحات: 68

10,000تومــان

یک رویا و دو بستر

گروه مولفان | خسرو باقری
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 346

17,000تومــان

مقدمه ای بر یادداشت برداری و روش تحقیق

گروه مولفان | حسن فروغی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

10,000تومــان

خودآموز مقدمات پژوهش

گروه مولفان | حسن اسلام پور کریمی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

23,000تومــان

کتاب الکترونیکی

گروه مولفان | فاطمه فهیم نیا| سپیده فهیمی فر
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

علوم انسانی و اجتماعی در ایران

گروه مولفان | نعمت الله فاضلی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 364

18,000تومــان