حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

می توان فراموش کرد؟

گروه مولفان | هانس یوآخیم ولفگانگ کخ| پریچهر معتمد گرجی
ناشر: مروارید
تعداد صفحات: 235

10,000تومــان

هیچکس کامل نیست

گروه مولفان | هندری وایزینگر| پریچهر معتمد گرجی
ناشر: فیروزه
تعداد صفحات: 234

16,500تومــان

مدیریت فرهنگ سازمان

گروه مولفان | استنلی دیویس| ناصر میرسپاسی| پریچهر معتمد گرجی
ناشر: مروارید
تعداد صفحات: 245

2,400 تومــان

  • 1