حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی -جلد 2

گروه مولفان | پرویز قدیمی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 643

32,000 تومــان

بررسی رفتار هیدرودینامیکی شناورهای پروازی -جلد 2

گروه مولفان | پرویز قدیمی| عباس دشتی منش
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 477

24,000 تومــان

دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی -جلد 1

گروه مولفان | پرویز قدیمی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 660

32,800 تومــان

ریاضیات مهندسی

گروه مولفان | پرویز قدیمی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 584

32,000تومــان

معادلات دیفرانسیل مشتق جزئی کاربردی -جلد 2

گروه مولفان | ریچارد هابرمن| پرویز قدیمی| محمد فارسی| فرزام صفرزاده ملکی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 743

26,000 تومــان

معادلات دیفرانسیل مشتق جزئی کاربردی -جلد 2

گروه مولفان | ریچارد هابرمن| پرویز قدیمی| محمد فارسی| فرزام صفرزاده ملکی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 672

13,000 تومــان

معادلات دیفرانسیل مشتق جزئی کاربردی -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | ریچارد هابرمن| پرویز قدیمی| محمد فارسی| فرزام صفرزاده ملکی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 672

26,000 تومــان

  • 1