حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

خلاقیت ریاضی 1

گروه مولفان | جورج پولیا| پرویز شهریاری
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: None

24,000 تومــان

چگونه مسائل ریاضی را حل کنیم؟

گروه مولفان | پرویز شهریاری
ناشر: مهاجر
تعداد صفحات: 408

14,000تومــان

خلاقیت ریاضی 2

گروه مولفان | جورج پولیا| پرویز شهریاری
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 259

18,000تومــان

تمرینها و مسائل آنالیز ریاضی

گروه مولفان | باریس پاولوویچ دمیدوویچ| پرویز شهریاری
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 687

27,000 تومــان

در پی فیثاغورث

گروه مولفان | شچپان یلنسکی| پرویز شهریاری
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 524

15,000 تومــان

روشهای جبر

گروه مولفان | پرویز شهریاری
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 1112

16,000 تومــان

طراحی پایگاه وب دستگاههای دولتی

گروه مولفان | سیروس علیدوستی| محمد علی باقری| پرویز شهریاری
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: None

3,000 تومــان

پسرک قبطی

گروه مولفان | میلیتسا ادوینوونا ماتیو| پرویز شهریاری
ناشر: مهاجر
تعداد صفحات: 196

4,000تومــان

تئوری اعداد

گروه مولفان | واتسلاف سیرپینسکی| پرویز شهریاری
ناشر: خوارزمی
تعداد صفحات: 300

7,500 تومــان

باد و باران

گروه مولفان | زاهاریا استانکو| پرویز شهریاری
ناشر: پژواک کیوان
تعداد صفحات: None

17,000 تومــان

  • 1