حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

به امید دیدار در آن دنیا

گروه مولفان | پیر لومتر| پرویز شهدی
ناشر: به سخن
تعداد صفحات: 608

55,000تومــان

مبارزه با مرگ پیشه ی من است

گروه مولفان | فرانک گیل اسلاتر| پرویز شهدی
ناشر: به سخن
تعداد صفحات: 592

55,000تومــان

ساعت گرگ و میش

گروه مولفان | ژیلبر سبرون| پرویز شهدی
ناشر: به سخن
تعداد صفحات: 456

40,000تومــان

سه خواهر

گروه مولفان | آنتون پاولوویچ چخوف| پرویز شهدی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 136

12,000تومــان

ایوانف

گروه مولفان | آنتون پاولوویچ چخوف| پرویز شهدی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 188

15,000تومــان

مرگ شادمانه

گروه مولفان | آلبر کامو| پرویز شهدی
ناشر: به سخن
تعداد صفحات: 160

12,000تومــان

جوینده ی طلا

گروه مولفان | ژان-ماری گوستاو لوکلزیو| پرویز شهدی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 356

30,000تومــان

کالیگولا

گروه مولفان | آلبر کامو| پرویز شهدی
ناشر: به سخن
تعداد صفحات: 144

11,000تومــان

دادگسترها

گروه مولفان | آلبر کامو| پرویز شهدی
ناشر: به سخن
تعداد صفحات: 120

10,000تومــان

حکومت نظامی

گروه مولفان | آلبر کامو| پرویز شهدی
ناشر: به سخن
تعداد صفحات: 160

11,000تومــان

دور از دیار و قلمرو

گروه مولفان | آلبر کامو| پرویز شهدی
ناشر: به سخن
تعداد صفحات: 192

13,000تومــان

سقوط

گروه مولفان | آلبر کامو| پرویز شهدی
ناشر: به سخن
تعداد صفحات: 128

10,000تومــان