حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مرگ شادمانه

گروه مولفان | آلبر کامو| پرویز شهدی
ناشر: به سخن
تعداد صفحات: 160

12,000تومــان

جوینده ی طلا

گروه مولفان | ژان-ماری گوستاو لوکلزیو| پرویز شهدی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 356

30,000تومــان

کالیگولا

گروه مولفان | آلبر کامو| پرویز شهدی
ناشر: به سخن
تعداد صفحات: 144

11,000تومــان

دادگسترها

گروه مولفان | آلبر کامو| پرویز شهدی
ناشر: به سخن
تعداد صفحات: 120

10,000تومــان

حکومت نظامی

گروه مولفان | آلبر کامو| پرویز شهدی
ناشر: به سخن
تعداد صفحات: 160

11,000تومــان

دور از دیار و قلمرو

گروه مولفان | آلبر کامو| پرویز شهدی
ناشر: به سخن
تعداد صفحات: 192

13,000تومــان

سقوط

گروه مولفان | آلبر کامو| پرویز شهدی
ناشر: به سخن
تعداد صفحات: 128

10,000تومــان

رستاخیز

گروه مولفان | لی یف نیکالایویچ تولستوی| پرویز شهدی
ناشر: به سخن
تعداد صفحات: None

47,500تومــان

مرشد و مارگریتا

گروه مولفان | میخائیل آفاناسیویچ بولگاکوف| پرویز شهدی
ناشر: به سخن
تعداد صفحات: 624

49,000تومــان

مرغ دریایی

گروه مولفان | آنتون پاولوویچ چخوف| پرویز شهدی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 116

9,500تومــان

دایی وانیا

گروه مولفان | آنتون پاولوویچ چخوف| پرویز شهدی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 108

8,500تومــان

باغ آلبالو

گروه مولفان | آنتون پاولوویچ چخوف| پرویز شهدی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 116

8,500تومــان