حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ملک شاه سلجوقی

گروه مولفان | ابراهیم قفس اوغلی| پرویز زارع شاه مرسی
ناشر: یاران
تعداد صفحات: 184

12,500تومــان

فرهنگ واژگان دخیل ترکی در زبان های فارسی و عربی

گروه مولفان | پرویز زارع شاه مرسی
ناشر: تک درخت
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

دولت مانا

گروه مولفان | سولماز قاشقای| پرویز زارع شاه مرسی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 136

9,000 تومــان

ستارخان و جنبش آذربایجان

گروه مولفان | نریمان حسن ز اده| پرویز زارع شاه مرسی
ناشر: شیرازه
تعداد صفحات: 375

12,500 تومــان

قره باغ نامه

گروه مولفان | پرویز زارع شاه مرسی
ناشر: شیرازه
تعداد صفحات: 582

21,000 تومــان

تاریخ پانصد ساله تبریز

گروه مولفان | سیدآغا عون اللهی| پرویز زارع شاه مرسی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 300

4,500 تومــان

  • 1