حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

چتر ژاپنی

گروه مولفان | ویکتوریا سامویلوونا توکاریوا| پرویز دوائی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب
تعداد صفحات: 128

12,000تومــان

استلا

گروه مولفان | یان د هارتوخ| پرویز دوائی
ناشر: پارس کتاب
تعداد صفحات: 206

18,000تومــان

سبز پری

گروه مولفان | پرویز دوائی
ناشر: پارس کتاب
تعداد صفحات: 146

13,000تومــان

تنهایی پر هیاهو

گروه مولفان | بوهومیل هرابال| پرویز دوائی
ناشر: پارس کتاب
تعداد صفحات: 148

14,000تومــان

بولوار دل های شکسته

گروه مولفان | پرویز دوائی
ناشر: روزنه کار
تعداد صفحات: 156

11,000تومــان

روزی تو خواهی آمد

گروه مولفان | پرویز دوائی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب
تعداد صفحات: 167

12,000تومــان

درخت ارغوان

گروه مولفان | پرویز دوائی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب
تعداد صفحات: 152

8,500تومــان

هنر سینما

گروه مولفان | رالف استیونسون| ژان آر دبری| پرویز دوائی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 278

10,000 تومــان

تنهایی پر هیاهو

گروه مولفان | بوهومیل هرابال| پرویز دوائی
ناشر: کتاب روشن
تعداد صفحات: 106

12,000 تومــان

نی سحرآمیز

گروه مولفان | بوهومیل هرابال| پرویز دوائی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 208

12,000تومــان

سبز پری

گروه مولفان | پرویز دوائی
ناشر: روزنه کار
تعداد صفحات: 146

6,500 تومــان

امشب در سینما ستاره

گروه مولفان | پرویز دوائی
ناشر: روزنه کار
تعداد صفحات: 160

11,000تومــان