حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مسیر موفقیت در فروش بیمه

گروه مولفان | تونی گوردون| حسام امامی| پرویز درگی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: نسل نواندیش
تعداد صفحات: 168

19,900تومــان

مدیریت وصول مطالبات و اعتبارسنجی مشتریان

گروه مولفان | پرویز درگی| سعید محمدی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 144

15,000تومــان

قطب نمای مدیران توسعه بازار با نگرش بازار ایران

گروه مولفان | پرویز درگی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 323

35,000تومــان

فروشنده

گروه مولفان | مجید اجاقی| پرویز درگی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 248

22,000تومــان

100 ایده ی برتر بازاریابی

گروه مولفان | جیم بلایذ| حسین وظیفه دوست| پرویز درگی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: None

18,000تومــان

تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی

گروه مولفان | پینگالی ونوگوپال| امین اسداللهی| گلناز عابدینی تفلیسی| پرویز درگی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 327

25,000تومــان

مثلث رهبری در سازمان

گروه مولفان | دیل ای. زند| سید مهدی الحسینی المدرسی| سیدمحمدناصر رضوی حیدری| حسین عسکری پور گلویک| پرویز درگی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 376

30,000تومــان

نورومارکتینگ کاربردی

گروه مولفان | پاتریک جورجز| آن-سوفی بایل-تورتولو| میشل بادوک| پروین افشار| متین رشیدی آستانه| مهسان افشار| پرویز درگی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 328

26,000تومــان

جستاری در برندینگ شهری

گروه مولفان | خلیل جعفرپیشه| پرویز درگی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 135

7,000تومــان

مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی

گروه مولفان | پرویز درگی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 512

30,000تومــان

بازاریابی و فروش تلفنی

گروه مولفان | پرویز درگی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 112

6,000تومــان

مدیریت تجربه ی مشتری چیست؟

گروه مولفان | سمپسون لی| نیلوفر شهدوست| پرویز درگی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 95

5,000تومــان