حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مهندسی کنترل

گروه مولفان | کاتسوهیکو اگاتا| پرویز جبه دار مارالانی| علی خاکی صدیق
ناشر: گوتنبرگ
تعداد صفحات: 810

40,000 تومــان

نظریه اساسی مدارها و شبکه ها -جلد 1

گروه مولفان | چارلز ا دسور| ارنست کوه| پرویز جبه دار مارالانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 637

40,000تومــان

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آن 1394-1393 -جلد 4

گروه مولفان | پرویز جبه دار مارالانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 2431

8,000 تومــان

مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق -جلد 3

گروه مولفان | پرویز جبه دار مارالانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 2366

45,000 تومــان

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها 1383-1375 -جلد 2

گروه مولفان | پرویز جبه دار مارالانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 1512

24,000 تومــان

نظریه اساسی مدارها و شبکه ها -جلد 2

گروه مولفان | چارلز ا دسور| ارنست کوه| پرویز جبه دار مارالانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 692

30,000تومــان

الکترومغناطیس میدان و موج

گروه مولفان | دیوید کئون چنگ| پرویز جبه دار مارالانی| محمد قوامی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 874

45,000تومــان

مدارهای الکتریکی

گروه مولفان | پرویز جبه دار مارالانی
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 664

30,000 تومــان

مهندسی کنترل نوین

گروه مولفان | کاتسوهیکو اگاتا| پرویز جبه دار مارالانی| علی خاکی صدیق
ناشر: جاودان خرد
تعداد صفحات: 812

25,000 تومــان

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق -جلد 1

گروه مولفان | پرویز جبه دار مارالانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 737

15,000 تومــان

سیگنال ها و سیستم ها -جلد 1

گروه مولفان | آلن وی اوپنهایم| آلن ویلسکی| حمید نواب| پرویز جبه دار مارالانی| بهمن زنج
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 1070

38,000 تومــان

مدارهای الکتریکی

گروه مولفان | پرویز جبه دار مارالانی
ناشر: بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 624

15,000 تومــان