حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدارهای الکتریکی

گروه مولفان | پرویز جبه دار مارالانی
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 664

24,000 تومــان

نظریه اساسی مدارها و شبکه ها -جلد 1

گروه مولفان | چارلز ا دسور| ارنست کوه| پرویز جبه دار مارالانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 637

38,000تومــان

نظریه اساسی مدارها و شبکه ها -جلد 1

گروه مولفان | چارلز ا دسور| ارنست کوه| پرویز جبه دار مارالانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 1328

25,000 تومــان

مهندسی کنترل نوین

گروه مولفان | کاتسوهیکو اگاتا| پرویز جبه دار مارالانی| علی خاکی صدیق
ناشر: جاودان خرد
تعداد صفحات: 801

25,000 تومــان

الکترومغناطیس میدان و موج

گروه مولفان | دیوید کئون چنگ| پرویز جبه دار مارالانی| محمد قوامی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 874

45,000 تومــان

نظریه اساسی مدارها و شبکه ها -جلد 2

گروه مولفان | چارلز ا دسور| ارنست کوه| پرویز جبه دار مارالانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 692

30,000تومــان

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آن 1394-1393 -جلد 4

گروه مولفان | پرویز جبه دار مارالانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 2431

8,000تومــان

  • 1