حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آشنایی با منطق مارکسیسم

گروه مولفان | جورج ادوارد نواک| پرویز بابائی
ناشر: روزآمد
تعداد صفحات: 186

17,000 تومــان

تاریخ جهان

گروه مولفان | کریس هارمن| جمشید نوائی| پرویز بابائی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 816

55,000 تومــان

بازخوانی گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران

گروه مولفان | پرویز بابائی
ناشر: روزآمد
تعداد صفحات: 428

30,000 تومــان

دیوان انوری

گروه مولفان | محمد بن محمد انوری| سعید نفیسی| پرویز بابائی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 744

45,000تومــان

لودویگ فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی

گروه مولفان | پرویز بابائی| فریدریش انگلس| کارل مارکس| گئورگی والنتینوویچ پلخانوف
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 389

23,000 تومــان

دیوان وحشی بافقی

گروه مولفان | کمال الدین وحشی بافقی| پرویز بابائی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 522

25,000تومــان

لودویگ فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی

گروه مولفان | پرویز بابائی| کارل مارکس| فریدریش انگلس| گئورگی والنتینوویچ پلخانوف
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 389

23,000تومــان

دموکراسی و انقلاب

گروه مولفان | جورج ادوارد نواک| پرویز بابائی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 400

20,000تومــان

مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز

گروه مولفان | پرویز بابائی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 846

38,000تومــان

کانت و فلسفه معاصر

گروه مولفان | لوسین گولدمان| پرویز بابائی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 294

20,000تومــان

آشنایی با علوم سیاسی

گروه مولفان | پیتر جویس| پرویز بابائی
ناشر: معین
تعداد صفحات: 429

12,000 تومــان

دیوان سنایی غزنوی

گروه مولفان | مجدود بن آدم سنایی| بدیع الزمان فروزانفر| پرویز بابائی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 677

50,000تومــان