حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بازخوانی گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران

گروه مولفان | پرویز بابائی
ناشر: روزآمد
تعداد صفحات: 428

30,000 تومــان

دیوان انوری

گروه مولفان | محمد بن محمد انوری| سعید نفیسی| پرویز بابائی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 744

45,000 تومــان

لودویگ فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی

گروه مولفان | پرویز بابائی| کارل مارکس| فریدریش انگلس| گئورگی والنتینوویچ پلخانوف
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 389

23,000 تومــان

دموکراسی و انقلاب

گروه مولفان | جورج ادوارد نواک| پرویز بابائی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 400

20,000 تومــان

دیوان وحشی بافقی

گروه مولفان | کمال الدین وحشی بافقی| پرویز بابائی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 522

25,000 تومــان

مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز

گروه مولفان | پرویز بابائی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 846

38,000 تومــان

کانت و فلسفه معاصر

گروه مولفان | لوسین گولدمان| پرویز بابائی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 294

20,000 تومــان

تاریخ ایران

گروه مولفان | حسن پیرنیا| عباس اقبال آشتیانی| پرویز بابائی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 1124

60,000 تومــان

از سقراط تا سارتر

گروه مولفان | لاوین| پرویز بابائی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 542

20,000 تومــان

فرهنگ اصطلاحات و مکتب های سیاسی

گروه مولفان | پرویز بابائی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 895

25,000 تومــان

دیوان سنایی غزنوی

گروه مولفان | مجدود بن آدم سنایی| بدیع الزمان فروزانفر| پرویز بابائی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 677

50,000 تومــان

فرهنگ اصطلاحات فلسفه

گروه مولفان | پرویز بابائی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 504

18,000 تومــان