حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

هوش هیجانی

گروه مولفان | پرویز احمدی| ناهید علم زاده
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 240

15,000 تومــان

تنش تنش شغلی و شیوه های مدیریت آن

گروه مولفان | پرویز احمدی| علیرضا مسیبی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 220

14,500 تومــان

تغییر و تحول سازمانی

گروه مولفان | جیم گریوز| پرویز احمدی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 548

35,000 تومــان

رفتار شهروندی سازمانی

گروه مولفان | پرویز احمدی| مهدیه منصوری
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 152

9,800 تومــان

اریگامی و ریاضیات اریگامی

گروه مولفان | کازوئو هاگا| پرویز احمدی| جوزفینا فوناسیر| ماسامی آیسودا
ناشر: دانشگاه زنجان
تعداد صفحات: 176

12,000 تومــان

نقشه راه منابع انسانی راهبردی

گروه مولفان | رالف کریستنسن| دیوید اولریچ| پرویز احمدی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 276

15,000 تومــان

مروری جامع بر برنامه ریزی بازاریابی

گروه مولفان | پرویز احمدی
ناشر: فرهیختگان دانشگاه
تعداد صفحات: 416

11,900 تومــان

روش ارزیابی متوازن منابع انسانی

گروه مولفان | برایان ای. بکر| دیوید اولریچ| پرویز احمدی| لقمان رحمانپور
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 256

12,000 تومــان

بازاندیشی بازاریابی

گروه مولفان | فیلیپ کاتلر| پرویز احمدی| مریم ولی لو| میلاد هادی زاده
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 307

14,000 تومــان

مدیریت راهبردی برند

گروه مولفان | پرویز احمدی| سهیلا خدامی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 232

10,000 تومــان

مدیریت توانمندسازی کارکنان

گروه مولفان | پرویز احمدی| محمد صفری کهره| سمیه نعمتی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 342

7,900 تومــان

موفقیت کار گروهی و تیمی

گروه مولفان | پرویز احمدی| فرهاد حسینی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 242

6,400 تومــان

  • 1