حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

دگرگونی اجتماعی و فیلم های سینمایی در ایران

گروه مولفان | پرویز اجلالی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 430

35,000تومــان

نظریه فیلم عامه پسند

گروه مولفان | جوآن هالوز| مارک جانکوویچ| پرویز اجلالی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 284

22,000تومــان

تجربه برنامه ریزی در جهان

گروه مولفان | پرویز اجلالی
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
تعداد صفحات: 318

18,000 تومــان

نظریه برنامه ریزی

گروه مولفان | پرویز اجلالی| مجتبی رفیعیان| علی عسگری
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 384

25,000تومــان

دموکراتیک شدن فرهنگ

گروه مولفان | کارل مانهایم| پرویز اجلالی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 117

8,000تومــان

درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی

گروه مولفان | دنیس مکوایل| پرویز اجلالی
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
تعداد صفحات: 472

3,000 تومــان

  • 1