حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی

گروه مولفان | پروانه نظرعلی
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 424

30,000تومــان

تغذیه ورزشی پیشرفته

گروه مولفان | پروانه نظرعلی| کاوه خبیری
ناشر: علوم ورزشی
تعداد صفحات: 440

30,000تومــان

فیزیولوژی ورزشی

گروه مولفان | فیلیپ اف. گاردینر| پروانه نظرعلی| کاوه خبیری
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 267

17,500تومــان

علم تمرین

گروه مولفان | پروانه نظرعلی| حمید رجبی
ناشر: ورزش
تعداد صفحات: 224

15,000 تومــان

راهبرد تامین انرژی

گروه مولفان | سوزان وود| جولی هنسن| پروانه نظرعلی| کاوه خیبری
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 252

17,500تومــان

  • 1