حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

فرهنگ و آموزش عالی

گروه مولفان | پدرام الوندی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 138

7,000تومــان

دیدار در پاریس

گروه مولفان | حسن حبیبی| پدرام الوندی
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
تعداد صفحات: 147

8,000تومــان

روزنامه نگاری جدید -مجموعه 7 جلدی

گروه مولفان | پدرام الوندی| محمود سلطان آبادی
ناشر: ثانیه
تعداد صفحات: 336

25,000تومــان

تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران به روایت دکتر مصطفی معین

گروه مولفان | مصطفی معین| پدرام الوندی| هادی خانیکی| احمد داوری| فریدون رحیم زاده| محسن فرجی
ناشر: فرهنگ صبا
تعداد صفحات: 726

30,000 تومــان

تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران به روایت دکتر مصطفی معین

گروه مولفان | مصطفی معین| پدرام الوندی| هادی خانیکی| احمد داوری| فریدون رحیم زاده| ارغوان غوث
ناشر: فرهنگ صبا
تعداد صفحات: 478

20,000 تومــان

روزنامه نگاری شهروندی

گروه مولفان | پدرام الوندی
ناشر: همشهری
تعداد صفحات: 80

1,200 تومــان

  • 1