حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت بازار

گروه مولفان | پاتریک فورسایت| سمیرا صادق ابدلی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 272

20,000تومــان

101 راه برای افزایش فروش

گروه مولفان | پاتریک فورسایت| علی ضرغام| علی دانش
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 224

10,000 تومــان

بازارپژوهی

گروه مولفان | رابین بیرن| پاتریک فورسایت| مهرداد ملایی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 144

8,000 تومــان

جلسات

گروه مولفان | پاتریک فورسایت| احسان سوهانی آجینی
ناشر: آترا
تعداد صفحات: 111

4,000 تومــان

مدیریت موفق زمان

گروه مولفان | پاتریک فورسایت| مهربانو عنقایی
ناشر: به تدبیر
تعداد صفحات: 170

4,000 تومــان

مدیریت بر روسا

گروه مولفان | پاتریک فورسایت| سارا حاج نصیری| مهدی مهدوی عرب
ناشر: شرکت انستیتو ایزایران
تعداد صفحات: 106

1,450 تومــان

جلسات اداری

گروه مولفان | پاتریک فورسایت| غازی صانعی
ناشر: شرکت انستیتو ایزایران
تعداد صفحات: 110

1,200 تومــان

مدیران می توانند اگر

گروه مولفان | پاتریک فورسایت| ساقی (جمشیدی) باقری نیا
ناشر: پوینده
تعداد صفحات: 211

2,200 تومــان

مهارت های تلفن کردن

گروه مولفان | پاتریک فورسایت| ایرج صفا
ناشر: شرکت انستیتو ایزایران
تعداد صفحات: 112

1,000 تومــان

  • 1