حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

خودت را بشناس

گروه مولفان | بیوک محمدی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 180

12,500 تومــان

الگوهای موفق مدیریت ایرانی

گروه مولفان | بیوک محمدی| حسین محمدی
ناشر: شرکت نشر فراروان
تعداد صفحات: 202

7,500 تومــان

کلیسا در محاصره

گروه مولفان | مایکل اوکلند اسمیت| بیوک محمدی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 374

14,000 تومــان

درآمدی بر روش تحقیق کیفی

گروه مولفان | بیوک محمدی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 179

12,000 تومــان

زن ذلیل

گروه مولفان | بیوک محمدی
ناشر: واژه آرا
تعداد صفحات: 0

8,000 تومــان

  • 1