حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ما و جهان نیچه ای

گروه مولفان | بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 280

25,000تومــان

هایدگر در افق تاریخی ما

گروه مولفان | بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 320

20,000تومــان

هایدگر در ایران

گروه مولفان | بیژن عبدالکریمی
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
تعداد صفحات: 404

17,500تومــان

می خواستم چیزی بهت بگم

گروه مولفان | آلیس مانرو| نیایش عبدالکریمی| بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 311

20,000تومــان

آنچه باید نوشته می شد

گروه مولفان | المیرا قائمی| بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 166

10,000تومــان

زندگی در شکاف صخره ها

گروه مولفان | سیما عبادی| بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 114

6,800تومــان

ادبیات و فلسفه در گفت و گو

گروه مولفان | هانس-گئورگ گادامر| زهرا زواریان| بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقش و نگار
تعداد صفحات: 198

10,000تومــان

نوشته های اساسی شریعتی

گروه مولفان | علی شریعتی| بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 624

25,000تومــان

هایدگر و استعلا

گروه مولفان | بیژن عبدالکریمی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 552

25,000 تومــان

اگزیستانسیالیسم، دین و اخلاق

گروه مولفان | ثریا احمدی| سعیده مرادی| بیژن عبدالکریمی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 321

8,500 تومــان

بررسی روشنگرانه اندیشه های مارتین هایدگر

گروه مولفان | والتر بیمل| بیژن عبدالکریمی
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 288

12,500تومــان

هایدگر

گروه مولفان | پاتریشا آلتنبرند جانسون| بیژن عبدالکریمی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 274

4,550 تومــان