حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ریاضیات گسسته و ترکیباتی -جلد 4

گروه مولفان | رالف گریمالدی| محمد علی رضوانی| بیژن شمس| مهران اخباریفر
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 1212

18,000تومــان

ریاضیات گسسته و ترکیباتی -جلد 3

گروه مولفان | رالف گریمالدی| محمد علی رضوانی| بیژن شمس| مهران اخباریفر
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 905

16,000تومــان

ریاضیات گسسته و ترکیباتی -جلد 2

گروه مولفان | رالف گریمالدی| محمد علی رضوانی| بیژن شمس| مهران اخباریفر
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 690

16,000تومــان

ریاضیات گسسته مقدماتی

گروه مولفان | وی. کی بالاکریشنان| بیژن شمس| محمد علی رضوانی
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 264

17,000تومــان

هندسه دیفرانسیل مقدماتی

گروه مولفان | بارت اونیل| بیژن شمس| محمد رضا سلطانپور
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 465

13,500 تومــان

ریاضیات گسسته و ترکیباتی

گروه مولفان | رالف گریمالدی| محمد علی رضوانی| بیژن شمس| مهران اخباریفر
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 0

25,000تومــان

آشنایی با نظریه گراف

گروه مولفان | داگلاس برنت وست| بیژن شمس
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 395

25,000 تومــان

توپولوژی عمومی

گروه مولفان | ژاک دیکسمیه| علینقی زند| بیژن شمس
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: None

1,300 تومــان

  • 1